งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กัน อย่างไร ?. มารู้จักความหมาย ของเส้นโค้ง และ อนุพันธ์กันดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กัน อย่างไร ?. มารู้จักความหมาย ของเส้นโค้ง และ อนุพันธ์กันดีกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กัน อย่างไร ?

2 มารู้จักความหมาย ของเส้นโค้ง และ อนุพันธ์กันดีกว่า

3 เส้นโค้ง เส้นโค้ง หมายถึงจุดทุกจุดที่ต่อเนื่องกัน เป็นเส้นโดยไม่มีการขาดตอน เป็นวัตถุหนึ่ง มิติ มีรูปร่างอย่างไรก็ได้ บางชนิดอาจ นำเสนอได้ในรูปแบบของฟังก์ชันทาง คณิตศาสตร์หรือกราฟของฟังก์ชัน ซึ่งอยู่ บนระนาบสองมิติหรือไม่ก็ได้ เส้นโค้งแบ่ง ได้เป็นสองประเภทได้แก่ เส้นโค้งเปิด และ เส้นโค้งปิดจุดฟังก์ชันทาง คณิตศาสตร์กราฟของฟังก์ชัน

4 เส้นโค้งเปิด คือเส้นโค้งที่ไม่มีจุดจบหรือไม่ บรรจบกัน เช่น คลื่นรูปไซน์ พาราโบลา และ เส้น โค้งปิด คือเส้นโค้งที่บรรจบกันเป็นรูปปิดหรือ ลากทับรอยเดิมเป็นวงวน เช่น รูปวงกลม ไฮโพ โทรคอยด์ ชนิดของเส้นโค้งจำนวนมากมี การศึกษาในเรขาคณิต คลื่นรูปไซน์ พาราโบลาวงวน รูปวงกลม ไฮโพ โทรคอยด์เรขาคณิต ทุกวันนี้เราให้ความหมายว่า " เส้นตรง " ไม่ได้เป็น เส้นโค้ง แต่ในทางคณิตศาสตร์ ทั้งเส้นตรงและ ส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นโค้งที่ไม่มีความโค้ง นั่นเอง สำหรับส่วนโค้งอาจเรียกได้ว่าเป็น " ส่วน ของเส้นโค้ง " หมายถึงส่วนหนึ่งของเส้นโค้งที่ สามารถหาอนุพันธ์ได้คณิตศาสตร์เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงความโค้งส่วนโค้งอนุพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กัน อย่างไร ?. มารู้จักความหมาย ของเส้นโค้ง และ อนุพันธ์กันดีกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google