งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณและการหารเอก นาม การคูณและการหารเอกนาม มี หลักการ ดังนี้นะจ๊ะ 1. นำสัมประสิทธิ์ของแต่ละเอกนามมา คูณกันหรือหารกัน 2. นำส่วนที่เป็นตัวแปรมาคูณหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณและการหารเอก นาม การคูณและการหารเอกนาม มี หลักการ ดังนี้นะจ๊ะ 1. นำสัมประสิทธิ์ของแต่ละเอกนามมา คูณกันหรือหารกัน 2. นำส่วนที่เป็นตัวแปรมาคูณหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคูณและการหารเอก นาม การคูณและการหารเอกนาม มี หลักการ ดังนี้นะจ๊ะ 1. นำสัมประสิทธิ์ของแต่ละเอกนามมา คูณกันหรือหารกัน 2. นำส่วนที่เป็นตัวแปรมาคูณหรือ หารกัน โดยใช้สมบัติของเลขยก กำลัง ทบทวน 5x 2 y สัมประสิทธิ์ คือ 5 นะจ๊ะ x 2 y ก็คือตัว แปรจ้า ดีกรีของเอกนาม เท่ากับเท่าไรเอ่ย ถูกต้องค่ะ ดีกรีคือ 3 next

3 ตัวอย่างการคูณเอก นาม 1.(2xy)(y) = (2  1)  (xy  y) = 2xy 2 2. (-6xy 2 )(11xy) = [(-6)  11 ]  (xy 2 )(xy) = - 66x 2 y 3 3. = = = 4x 2

4 ตัวอย่างการหารเอก นาม x 3 y 2  xy= = = x 2 y = - 2x 2 y = 3xy

5 แบบฝึกหัด back


ดาวน์โหลด ppt การคูณและการหารเอก นาม การคูณและการหารเอกนาม มี หลักการ ดังนี้นะจ๊ะ 1. นำสัมประสิทธิ์ของแต่ละเอกนามมา คูณกันหรือหารกัน 2. นำส่วนที่เป็นตัวแปรมาคูณหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google