งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและสัณฐานของ โลก. รูปร่างของโลก โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้น ส่วนบนและส่วนล่างค่อนข้างจะแบน เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้ว โลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและสัณฐานของ โลก. รูปร่างของโลก โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้น ส่วนบนและส่วนล่างค่อนข้างจะแบน เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้ว โลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกและสัณฐานของ โลก

2 รูปร่างของโลก โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้น ส่วนบนและส่วนล่างค่อนข้างจะแบน เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้ว โลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้น ผ่านศูนย์กลางในแนวนอนเล็กน้อย ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางใน แนวนอนที่ อิเควเตอร์ ประมาณ 12,755 กิโลเมตร ระหว่างขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ ประมาณ 12,711 กิโลเมตร

3 รูปร่างของโลก ความยาวของเส้นรอบวงประมาณ 40,250 กิโลเมตร แกนของโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.24 วันหรือหนึ่งปี

4 รูปร่างของโลก

5 การหมุนรอบตัวเองของ โลก โลกหมุนรอบแกนของโลกจากทิศ ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก นั่นคือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา การหมุนรอบตัวเองของโลก ก่อให้เกิดกลางวันและกลางคืน แล้วยังก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ อีก

6

7 การหมุนรอบตัวเองของ โลก จากการหมุนของโลกในทิศ ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ทำ ให้ดวงอาทิตย์และดวงดาวอื่นๆ บนท้องฟ้าปรากฏขึ้นทางทิศ ตะวันออกเสมอ ทำให้เกิดการไหลของกระแสน้ำ ในทะเลและมหาสมุทร ตลอดจน เกิดลมพัดขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลและมหาสมุทร มีการเปลี่ยน แปลง

8 บริเวณเส้นศูนย์สูตร ความเร็วในการ หมุนรอบตัวเองของโลกเท่ากับ 1,700 กิโลเมตร / ชั่วโมง ส่วนบริเวณละติจูดที่ 60 องศา ความเร็วของการหมุนรอบตัวเองของ โลกจะมีค่าประมาณ 850 กิโลเมตร / ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ ความเร็วที่ศูนย์สูตร บริเวณขั้วโลกความเร็วในการหมุนรอบ ตัวเองของโลกมีค่าเป็นศูนย์ การหมุนรอบตัวเองของ โลก

9 ผลจากการที่อัตราความเร็วของการ หมุนรอบตัวเองของโลกต่างกัน จะมีผล ตามมาที่สำคัญ คือ แรงเหวี่ยงของโลก มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ เพราะเป็นแรง หนีศูนย์กลาง และมีผลต่อทิศทางของ ลมและกระแสน้ำ โดยทิศทางของลม และกระแสน้ำบริเวณขั้วโลกเหนือจะ เบนไปทางขวามือ ส่วนซีกโลกใต้จะ เบนไปทางซ้ายมือ เพราะโลกหมุนรอบ ตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก การหมุนรอบตัวเองของ โลก

10

11 ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแวน การ์ดซึ่งส่งออกสู่ อวกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ. ศ. 2501 ทำให้ทราบสัณฐานที่แท้จริงของ โลกแตกต่างจากทรงกลมแป้น เล็กน้อย โดยที่ระดับน้ำทะเล บริเวณขั้วโลกเหนือจะสูงกว่า ธรรมดา 15 เมตร และ ที่บริเวณขั้วโลกใต้ระดับน้ำต่ำ กว่าธรรมดา 15 เมตร การหมุนรอบตัวเองของ โลก

12 ส่วนบริเวณนอกขั้วโลก ระดับน้ำทะเลทางซีกโลกที่อยู่ เหนือเส้นศูนย์สูตรจะต่ำกว่า ธรรมดา 7.5 เมตร และทางซีก โลกที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรจะสูงกว่า ธรรมดา 7.5 เมตร ผลรวมทั้งหมดนี้ทำให้โลกมี สัณฐานคล้ายผลไม้ การหมุนรอบตัวเองของ โลก

13 เอกสารอ้างอิง แสงอรุณ ธาตุเสถียร. โลกศาสตร์ (Earth Science). สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.


ดาวน์โหลด ppt โลกและสัณฐานของ โลก. รูปร่างของโลก โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้น ส่วนบนและส่วนล่างค่อนข้างจะแบน เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้ว โลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google