งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อด. ญ. อาทิตยา นนทพันธ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้นม.2/4 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อด. ญ. อาทิตยา นนทพันธ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้นม.2/4 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อด. ญ. อาทิตยา นนทพันธ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้นม.2/4 เลขที่ 42

2 อาหารประจำชาติในประเทศอาเซียน ประเทศ ไทย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศเวียน นาม ประเทศ ลาว ประเทศ กัมพูชา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงค์ โปร์ ประเทศเมียน มาร์ ประเทศบรูไน

3 ประเทศไทย ก่อน หน้า ถัดไ ป ต้มยำกุ้ง ประเทศ ไทย

4 ประเทศมาเลเซีย ก่อน หน้า ถัดไ ป นาชิ เลอมัก ประเทศ มาเลเซี ย

5 ประเทศอินโดนีเซีย ก่อน หน้า ถัดไ ปกาโด ประเท ศ อินโดนี เซีย

6 ประเทศเวียนนาม ก่อน หน้า ถัดไ ป เปาะเปี้ยะ ประเทศเวียน นาม

7 ประเทศลาว ก่อน หน้า ถัดไ ป ส้มตำ ประเทศ ลาว

8 ประเทศกัมพูชา ก่อน หน้า ถัดไ ป อาม็อก ประเทศ กัมพูชา

9 ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อน หน้า ถัดไ ป อะโดโบ ประเทศ ฟิลิปปินส์

10 ประเทศสิงค์โปร์ ก่อน หน้า ถัดไ ป ข้าวมันไก่ ประเทศ สิงค์โปร์

11 ประเทศบรูไน ก่อน หน้า ถัดไ ป อัมบูยัต ประเทศ บรูไน

12 ประเทศเมียนมาร์ ก่อน หน้า ถัดไ ป หล่าเพ็ด ประเทศ เมียนมาร์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อด. ญ. อาทิตยา นนทพันธ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้นม.2/4 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google