งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิเคราะห์แบบรูป ที่กำหนดให้ และเขียน ความสัมพันธ์จาก แบบรูปนั้นโดยใช้ ตัวแปรได้

3 … … n n … n … n

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล รูปที่ 1 รูปที่ ×2 3×1

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล รูปที่ ×3

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล รูปที่ ×4

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 3 2 × 3 3 × (4×3) (5×3)1 n. + (n×3) (10×3)1 รูปที่ n

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × (4×2) n. 8+ (n×2) 1 n

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 147 ถึง 149 ข้อ 3 ถึงข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google