งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิเคราะห์แบบรูปที่กำหนดให้ และเขียนความสัมพันธ์จาก แบบรูปนั้นโดยใช้ตัวแปรได้

3 n 1 2 3 4 2 n +1 3 5 7 9 n 1 2 3 4 2 n 1 4 9 16

4 รูปที่ 2 รูปที่ 1 3×2 1 + 6 1 + 3 3×1

5 รูปที่ 3 1 + 3 1 + 6 1 + 9 3×3

6 รูปที่ 4 1 + 3 1 + 6 1 + 9 1 + 12 3×4

7 1. + 3 1 1 × 3 2. + 6 1 2 × 3 3. + 9 1 3 × 3 รูปที่ n 4. + (4×3) 1 5. + (5×3) 1 n. + (n×3) 1 10. + (10×3) 1

8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 8 + 2 2. 8 + 4 n 1 × 2 3. 8 + 6 n. 8 + (n×2) 4. 8 + (4×2)

9 หน้า 147 ถึง 149 ข้อ 3 ถึงข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google