งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fracture system. โดยธรรมชาติ รอยแตก (fracture) เกิดขึ้น เนื่องจาก tension หรือ shear stress ใน หินที่แตกหักง่ายไม่มีความยืดหยุ่น ความ รุนแรงของการแตกขึ้นอยู่กับความรุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fracture system. โดยธรรมชาติ รอยแตก (fracture) เกิดขึ้น เนื่องจาก tension หรือ shear stress ใน หินที่แตกหักง่ายไม่มีความยืดหยุ่น ความ รุนแรงของการแตกขึ้นอยู่กับความรุนแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fracture system

2 โดยธรรมชาติ รอยแตก (fracture) เกิดขึ้น เนื่องจาก tension หรือ shear stress ใน หินที่แตกหักง่ายไม่มีความยืดหยุ่น ความ รุนแรงของการแตกขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของแปรสภาพ ในกรณีของ tension faults ความรุนแรงของการแตกลดลงเมื่อ ระยะห่างจากระนาบของ fault เพิ่มขึ้น

3 ในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมพยายามที่ จะค้นหาตำแหน่งของรอยแตก ตำแหน่งที่ แน่นอนของรอยแตกใช้เป็นตัวกำหนด ตำแหน่งของ production zone หรือ จะ ใช้ในการออกแบบรูปแบบการวางระเบิดใน หลุมเจาะเพื่อทำ fracturing เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการผลิต ต่อไป

4 อุปสรรคหนึ่งในการศึกษารอยแตกคือการ เปลี่ยนแปลงขนาดของรอยแตก ในรอย แตกเดียวกันอาจมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้ จากขนาดเล็กเพียง 2-3 มิลลิเมตรไปเป็น หลายเซนติเมตรได้ รอยแตกบางส่วนอาจ มีแร่อื่นอยู่ ทำให้การคำนวณค่าต่างๆ ผิดพลาดได้

5 รอยแตกที่น่าสนใจในวงการอุตสาหกรรม ปิโตรเลียมควรอยู่ในแนว verticel หรือ subvertical เนื่องจาก รอยแตกที่อยู่ใน แนว horizontal จะถูกปิดด้วย overburden pressure ไม่สามารถเป็น แหล่งผลิตได้

6 Fracture Intensity Index (FII) สิ่งสำคัญในการศึกษารอยแตกในหินคือการ หาสัดส่วนของ intergranular porosity (fine pores) กับ large pore (vugs, fracture, fissure, joints)

7 ปริมาตรทั้งหมดของ pore สามารถคำนวณ จาก เมื่อ V b = ปริมาตรทั้งหมดของหิน V f = ปริมาตรของรอยแตกในหิน ทั้งหมด  t = รูพรุนทั้งหมดในหิน  b = รูพรุนเฉพาะในเนื้อหิน

8 เนื่องจาก V f เป็นปริมาตรของรอยแตกในหิน ทั้งหมด ถ้ากำหนดให้ v สัดส่วนของรอย แตกในหินเทียบกับ ปริมาตรของ pore ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ

9 จากทั้งสองสมการสามารถเขียนสมการใหม่ ได้เป็น

10 กำหนดให้ FII เป็นสัดส่วนของ ความพรุนที่ ได้จากรอยแตก หรือ FII = V  t ดังนั้น

11 Electric log สามารถนำมาใช้ในการหาค่า FII โดยกำหนดว่า 1. mud filtrate ต้องแทนที่ของไหลที่อยู่ใน invaded และ flushed zone ทั้งหมดใน ชั้นหิน 2. รูพรุนในเนื้อหินต้องไม่ถูกแทนที่ด้วย mud 3. ต้องมี resistivity log 2 เส้น เป็นอย่าง น้อย เส้นหนึ่งวัดจาก invaded zone อีก เส้นวัดจาก noninvaded zone

12 พบว่า resistivity จาก short และ long normal log สามารถนำมาใช้ในกรณีนี้ได้ อาจใช้ Laterolog 8 (LL8) หรือ Spherically focused log (SFL) แทน short normal

13 Short Normal (LL8, SFL) equation

14 Long Normal (Induction log) equation

15 รอยแตกซึ่งถูกแทนที่ด้วย filtrate ( resistivity R mf ) และ รูพรุนในหินซึ่งแทนที่ ด้วย formation water (resistivity R w ) R fi ที่วัดได้จาก short normal และ R fo ที่ ได้จาก long normal โดยที่ “I” หมายถึง invaded zone และ “o” หมายถึง บริเวณ ที่มี formation water 100 %


ดาวน์โหลด ppt Fracture system. โดยธรรมชาติ รอยแตก (fracture) เกิดขึ้น เนื่องจาก tension หรือ shear stress ใน หินที่แตกหักง่ายไม่มีความยืดหยุ่น ความ รุนแรงของการแตกขึ้นอยู่กับความรุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google