งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System)

2 ระบบประสาทของแมลงแบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบ คือ
1. ระบบศูนย์กลางประสาท (Central Nervous System) 2. ระบบประสาทซิมพาทีติก (Sympathetic Nervous System) 3. ระบบประสาทเพอริเฟอราล (Peripheral Nervous System)

3 Nervous System

4 *สีแดงแสดงถึงชนิดเซลล์ประสาทต่างๆกัน
nerve cell body dendrites axons collaterals *สีแดงแสดงถึงชนิดเซลล์ประสาทต่างๆกัน

5 ในบทปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะอวัยวะต่างๆ ซึ่งประกอบกันเป็นระบบศูนย์กลางประสาท ได้แก่
1. สมอง อยู่ด้านบนของส่วนหัวเหนือลำคอ เป็นปมประสาทใหญ่ที่สุดในร่างกายแมลง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลัง แต่ละส่วนส่งสายประสาทไปยังอวัยวะต่างๆ ของส่วนหัว

6 2. เซอร์คัมอีโซฟาเกียล คอนเนคทีฟ (circumoesophageal connective) ต่อจากสมอง มีลักษณะเป็นห่วงคล้องหลอดอาหาร (oesophagous) และต่อลงไปยังปมประสาทใต้หลอดอาหาร (suboesophageal ganglion) circumoesophageal connective

7 3. ปมประสาทใต้หลอดอาหาร ตั้งอยู่ใต้หลอดอาหาร และมีสายประสาทต่อไปยังสายประสาทด้านล่าง (ventral nerve cord) ปาก และต่อมน้ำลาย suboesophageal ganglion

8 4. สายประสาทด้านล่าง อยู่ต่อจากปมประสาทใต้หลอดอาหาร โดยทั่วไปประกอบด้วยปมประสาทส่วนอก (thoracic ganglion) 3 ปม และปมประสาทส่วนท้อง (abdominal ganglion) 8 ปม ในแมลงบางชนิดอาจมีการรวมตัวของปมประสาทหลายปมเข้าด้วยกัน thoracic ganglion abdominal ganglion


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google