งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System). ระบบประสาทของแมลง แบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบ คือ 1. ระบบศูนย์กลาง ประสาท (Central Nervous System) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System). ระบบประสาทของแมลง แบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบ คือ 1. ระบบศูนย์กลาง ประสาท (Central Nervous System) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System)

2 ระบบประสาทของแมลง แบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบ คือ 1. ระบบศูนย์กลาง ประสาท (Central Nervous System) 2. ระบบประสาทซิมพาที ติก (Sympathetic Nervous System) 3. ระบบประสาทเพอริ เฟอราล (Peripheral Nervous System)

3 Nervous System

4 nerve cell body collaterals dendrites axons * สีแดงแสดงถึงชนิดเซลล์ ประสาทต่างๆกัน

5 ในบทปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะอวัยวะต่างๆ ซึ่ง ประกอบกันเป็นระบบศูนย์กลางประสาท ได้แก่ 1. สมอง อยู่ด้านบนของส่วนหัวเหนือลำคอ เป็น ปมประสาทใหญ่ที่สุดในร่างกายแมลง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมอง ส่วนหลัง แต่ละส่วนส่งสายประสาทไปยังอวัยวะต่างๆ ของส่วนหัว

6 2. เซอร์คัมอีโซฟาเกียล คอน เนคทีฟ (circumoesophageal connective) ต่อจากสมอง มีลักษณะเป็น ห่วงคล้องหลอดอาหาร (oesophagous) และต่อลงไปยังปม ประสาทใต้หลอดอาหาร (suboesophageal ganglion) circumoesophageal connective

7 3. ปมประสาทใต้หลอด อาหาร ตั้งอยู่ใต้หลอดอาหาร และมีสายประสาทต่อไปยัง สายประสาทด้านล่าง (ventral nerve cord) ปาก และต่อมน้ำลาย suboesophageal ganglion

8 4. สายประสาทด้านล่าง อยู่ต่อจากปมประสาทใต้ หลอดอาหาร โดยทั่วไปประกอบด้วยปมประสาทส่วน อก (thoracic ganglion) 3 ปม และปมประสาทส่วนท้อง (abdominal ganglion) 8 ปม ในแมลงบางชนิดอาจมีการรวมตัว ของปมประสาทหลายปมเข้าด้วยกัน thoracic ganglion abdominal ganglion


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 17 ระบบประสาท (Nervous System). ระบบประสาทของแมลง แบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบ คือ 1. ระบบศูนย์กลาง ประสาท (Central Nervous System) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google