งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว (Solving Linear Equation with One Unknow)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว (Solving Linear Equation with One Unknow)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว (Solving Linear Equation with One Unknow)

2 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว การแก้สมการ (Solving Equation) การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของ สมการหรือหาค่าตัวที่ไม่ทราบค่าหรือตัวแปร ในสมการนั้นๆ และค่าของตัวแปรที่ สอดคล้องกับสมการ เรียกว่า “ คำตอบของ สมการ ” หรือบางครั้งเรียกว่า “ รากของ สมการ ” นั่นเอง

3 การแก้สมการ อาจใช้วิธีลองแทนค่าตัว แปร เพื่อตรวจสอบดูว่าค่านั้นทำให้สมการ เป็นจริงหรือไม่ดังกล่าวไปแล้ว แต่มีวิธีที่ง่าย และสะดวกกว่า คือ การใช้สมบัติของการ เท่ากัน ได้แก่ สมบัติสมมาตร สมบัติ ถ่ายทอด สมบัติการบวก สมบัติการคูณ และ สมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยในการหา ค่าตัวแปร ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

4 สมบัติของการเท่ากัน ให้ a, b, c แทนจำนวนใดๆ 1. สมบัติสมมาตรถ้า a = b แล้ว b = c 2. สมบัติการถ่ายทอดถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c 3. สมบัติการบวกถ้า a = b แล้ว a+c = b+c 4. สมบัติการคูณถ้าถ้า a = b แล้ว ac = bc ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว (Solving Linear Equation with One Unknow)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google