งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดสวนและ ตกแต่งภายในบ้าน ผู้จัดทำ นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดสวนและ ตกแต่งภายในบ้าน ผู้จัดทำ นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดสวนและ ตกแต่งภายในบ้าน ผู้จัดทำ นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 จุดประสงค์ในการทำ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน เพื่อหารายได้ในหลาย ๆ ทาง เพื่อออกแบบสวนและตกแต่งบ้านตามความ ต้องการ ของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแบบให้แก่บริษัทรับจัดงาน

3 อุปกรณ์ ดินสอ กระดาษ แผ่นดิสก์หรือแฟรช ไดร์ฟ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป เครื่องคอมพิวเตอร์

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน ไปสถานที่เจ้าของงานต้องการให้ออกแบบ วัดขนาดพื้นที่และตีราคาการออกแบบ ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดแต่ละมุมของสถานที่ ออกแบบโดยใช้โปรแกม Garden Planner และ Sweet Home 3D เซฟงานลงแฟรชไดร์ฟหรือแผ่นดิสก์หรือปริ้น ออกมา นำเสนอให้เจ้าของงานดู

5 อัตราค่าบริการ ตารางเมตรละ 500 บาท ความเร่งด่วนของงาน –1-3 วัน เพิ่ม 3000 – 3 วันขึ้นไป ราคาปกติ

6 โปรแกมที่ใช้ออกแบบ Garden Planner

7 ตัวอย่างงานจากโปรแกรม Garden Planner

8 โปรแกมที่ใช้ออกแบบ Sweet Home 3D

9 ตัวอย่างงานจากโปรแกรม Sweet Home 3D


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดสวนและ ตกแต่งภายในบ้าน ผู้จัดทำ นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google