งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน การเงินการคลัง และการเฝ้าระวังการเงินการคลังหน่วยบริการ ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ เพื่อติดตามสถานการณ์ การเงินการคลัง และพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณ ภายในเครือข่าย

3 รายรับรายจ่ายเงินบำรุงคงเหลือ หน่วยบริการต.ค.57-ม.ค.58 (บาท) โคกยาว 779, , , ดู่ลาด 220, , , สีสุก 135, , , ดงมะไฟ 320, , , คำครตา 266, , , ไผ่ 263, , , โคกกลาง 183, , , นาเวียง 316, , , หนองแวง 156, , ,811.43

4 - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google