งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว มุทิตา เลิศศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว มุทิตา เลิศศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว มุทิตา เลิศศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2
My Profile นางสาว มุทิตา เลิศศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อเล่น ก่ำปุ๊ง (เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แมงมุม)
ชื่อเล่น ก่ำปุ๊ง (เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แมงมุม) ปุ๊งมีน้องสาวหนึ่งคน ชื่อ ปิ๊ง เราอายุห่างกัน 12 ปี

3 Call me maybe! Tel : 081-253-58XX E-mail : pung_awesome@hotmail.com
LINE : pung19812 Faccebook : Pung Lertsaksereekul

4 การศึกษา อนุบาล โรงเรียนวัฒนพฤกษา จ.นนทบุรี
อนุบาล โรงเรียนวัฒนพฤกษา จ.นนทบุรี ประถมศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

5 การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

6 กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

7 การออกภาคสนาม

8 ชื่นชอบการถ่ายภาพ และเล่นอินเทอร์เน็ต

9

10 The EnD


ดาวน์โหลด ppt นางสาว มุทิตา เลิศศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google