งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MY PROFILE นางสาว มุทิตา เลิศ ศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MY PROFILE นางสาว มุทิตา เลิศ ศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MY PROFILE นางสาว มุทิตา เลิศ ศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2

3 ประวัติส่วนตัว ก่ำปุ๊ง ชื่อเล่น ก่ำปุ๊ง ( เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แมง มุม ) ปุ๊งมีน้องสาวหนึ่งคน ชื่อ ปิ๊ง เราอายุห่างกัน 12 ปี

4 CALL ME MAYBE!  Tel : 081-253-58XX  E-mail : pung_awesome@hotmail.com  LINE : pung19812  Faccebook : Pung Lertsaksereekul

5 การศึกษา  อนุบาล โรงเรียนวัฒนพฤกษา จ. นนทบุรี  ประถมศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา จ. นนทบุรี

6 การศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

7 การศึกษา  ระดับอุดมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

8 การออกภาคสนาม

9 ชื่นชอบการถ่ายภาพ และเล่นอินเทอร์เน็ต

10

11


ดาวน์โหลด ppt MY PROFILE นางสาว มุทิตา เลิศ ศักดิ์เสรีกุล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google