งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ปลากัด จัดทำโดย เด็กชาย ธนภัทร สุระธง เลขที่ 23 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ปลากัด จัดทำโดย เด็กชาย ธนภัทร สุระธง เลขที่ 23 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ปลากัด จัดทำโดย เด็กชาย ธนภัทร สุระธง เลขที่ 23 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

2  เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวมาช้านาน เข้าใจว่าอาจมาจากลักษณะครีบที่ยาว รุ่ยร่ายสีฉูดฉาดเหมือนงิ้วจีน ปลากัดจีน เป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลา ลูกหม้อ โดยผสมคัดพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่มี ครีบและหางยาวขึ้น ความยาวของครีบหาง ส่วนใหญ่จะยาวเท่ากับ หรือมากกว่าความ ยาวของลำตัวและหัวรวมกัน และมีการ พัฒนาให้ได้สีใหม่ ๆ และสวยงาม โดยนัก เพาะเลี้ยงปลากัดชาวไทย ซึ่งได้พัฒนา สายพันธุ์สำเร็จมาช้านาน ก่อนที่ปลากัดจะ ถูกนำไปเลี้ยงในต่างประเทศ แต่ไม่มีการ บันทึกไว้ว่า การพัฒนาปลากัดสายพันธุ์นี้ เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ปลากัดชนิดนี้เป็นชนิด ที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแพร่หลายไป ทั่วโลก และได้มีการนำไปพัฒนาสายพันธุ์ ต่อเนื่อง จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ ๆ ออกมาอีกมากมาย

3  เป็นปลากัดที่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามท้องนา และหนองบึง เป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่มีลักษณะเด่น มากนัก ส่วนมากครีบ และหางมีสีแดงเกือบตลอด มี ประสีดำบ้างเล็กน้อย บางทีอาจมีแต้มสีเขียวอ่อน ๆ เรียงต่อกันเป็นเส้นสีเขียว ๆ ที่ครีบหลัง เวลาถอดสี ทั้งตัวและครีบจะเป็นสีน้ำตาลด้าน ๆ คล้ายใบหญ้า แห้ง ในปัจจุบันคำว่า " ปลาป่า " หมายความรวมถึง ปลากัดพื้นเมืองภาคอีสาน และปลากัดพื้นเมือง ภาคใต้ด้วย

4  เป็นปลากัดที่นักเพาะพันธุ์ปลาได้นำมาคัดสายพันธุ์ โดย มุ่งหวังจะได้ปลาที่กัดเก่ง จากบันทึกคำบอกเล่าของหลวง อัมรินทร์สมบัติ ( ครอบ สุวรรณนคร ) ซึ่งเป็นนักเลงปลาเก่า เชื่อว่า ปลาสังกะสีและปลาลูกหม้อน่าจะได้รับการ พัฒนาขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2430 โดยท่านจำได้ว่าก่อนหน้านั้น ยังต้องจับปลาป่ามากัดพนันกันอยู่ ต่อมานักเลงปลาบาง คนก็เริ่มใช้วิธีไปขุดล้วงเอาปลาป่าที่อาศัยอยู่ตามรูปูในฤดู แล้ง มาขังไว้ในโอ่ง และเลี้ยงดูให้อาหาร พอถึงฤดูฝน ก็ นำมากัดพนันกับปลาป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะสู้ปลาขุดที่นำมา เลี้ยงไว้ไม่ได้ การเล่นปลาขุดยังนิยมเล่นกันมาถึงประมาณ พ. ศ. 2496 หลังจากนั้นก็มีการเก็บปลาที่กัดเก่งเลี้ยงไว้ ข้ามปี และหาปลาป่าตัวเมียมาผสม ลูกปลาที่ได้จากการ ผสมในชุดแรกเรียกว่า " ปลาสังกะสีสีแดง " หรือ " ปลากัด สังกะสี " ปลาสังกะสีที่เก่ง อดทน สวยงาม ก็จะถูกคัดไว้ เป็นพ่อแม่พันธุ์ เมื่อผสมออกมาในชุดต่อไป จะได้ปลาที่ เรียกว่า " ปลาลูกหม้อ " หรือ " ปลากัดหม้อ "

5  เป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลากัดครีบยาว หรือปลากัดจีน โดยพัฒนาให้หางสั้นเข้าและแผ่กว้าง ออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยม ขอบครีบหางกางทำมุม 45 - 60 องศา กับโคนหาง และต่อมาได้พัฒนาให้ครีบ แผ่ออกไปกว้างมากยิ่งขึ้น เรียก " ซูเปอร์เดลตา " ซึ่งมี หางแผ่กางใหญ่กว่าปกติ จนขอบครีบหางด้านบนและ ล่างเกือบเป็นเส้นตรง

6  เป็นปลากัดที่มีหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลม โดยขอบครีบหางจะ แผ่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม 180 องศา ได้มีแนวคิด และความพยายามในการที่จะพัฒนาปลากัดสายพันธุ์นี้ตั้งแต่ พ. ศ. 2500 ในประเทศเยอรมนี แต่เพิ่งประสบผลสำเร็จเมื่อราว พ. ศ. 2530 โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวฝรั่งเศสและชาว เยอรมัน ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซีกมีลักษณะที่สำคัญ คือ ครีบหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลม โดยขอบครีบด้านหน้าจะแผ่เป็น แนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม 180 องศา ครีบด้านนอกเป็นขอบ เส้นโค้งของครึ่งวงกลม ก้านครีบหางแตกแขนง 2 ครั้ง เป็น 4 แขนง หรือมากกว่า ปลาที่สมบูรณ์จะต้องมีลำตัวและครีบสม ส่วนกัน โดยลำตัวต้องไม่เล็กเกินไป ครีบหางแผ่ต่อเนื่องหรือ ซ้อนทับกับครีบหลังและครีบก้น จนเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน ขอบ ครีบหลังโค้งมนเป็นส่วนหนึ่งของวงกลม เส้นขอบครีบทุกครีบ โค้งรับเป็นเส้นเดียวกัน ( ยกเว้นครีบอก ) ปลายหางคู่ที่แยกเป็น 2 แฉกจะต้องซ้อนทับและโค้งมนสวยงาม ปลากัดหาง พระจันทร์ครึ่งซีกที่แท้จริงจะต้องมีขอบครีบหางแผ่ทำมุม 180 องศา ได้ตลอดไป ถึงแม้ปลาจะมีอายุมากขึ้นก็ตาม

7  เป็นปลากัดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใน พ. ศ. 2543 โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวสิงคโปร์ เป็นปลา กัดสายพันธุ์ใหม่ที่มีหางจักเป็นหนามเหมือนมงกุฎ และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ในปัจจุบัน ลักษณะสำคัญของปลากัดชนิดนี้คือ ก้าน ครีบจะโผล่ยาวออกไปจากปลายหาง ลักษณะดู เหมือนหนาม ซึ่งอาจยาวหรือสั้นแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับลักษณะการแยกของปลายหนาม และ การแยกการเว้าโคนหนามก็มีหลายรูปแบบ ปลากัด หางมงกุฎที่สมบูรณ์จะมีครีบหางแผ่เต็มซ้อนทับได้ แนวกับครีบอื่น ๆ และส่วนของหนามมีการจัดเรียงใน รูปแบบที่สวยงามสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ปลากัด จัดทำโดย เด็กชาย ธนภัทร สุระธง เลขที่ 23 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google