งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ซึ่งมีพื้นที่บ่อต่ำกว่า 10 ไร่ - ค่าpH มีค่าระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 - ความเค็ม จะมีความเค็มของแหล่งรองรับน้ำทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ซึ่งมีพื้นที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร

3 สรุปสาระสำคัญ - แอมโมเนีย ต้องมีค่าไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร - ฟอสฟอรัสรวม ต้องมีค่าไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร - ไนโตรเจนรวมต้องไม่เกิน 4 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร - ความเค็ม จะมีความเค็มของแหล่งรองรับน้ำทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งให้เก็บแบบจ้วง จากจุดที่ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google