งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียน ระดับ บัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดย... ศูนย์บริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียน ระดับ บัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดย... ศูนย์บริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียน ระดับ บัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดย... ศูนย์บริการการศึกษา

2 http://graduate.wu.ac.th/ http://ces.wu.ac.th Website ที่ต้องใช้ตลอดการศึกษา

3 การเข้าสู่ระบบ งานทะเบียน

4

5 รหัสผ่านในการ เข้าสู่ระบบ ครั้ง แรกคือ รหัส นักศึกษา ลบตัว สุดท้าย 1 ตัว 52900 016 52900 01

6 คลิกปุ่ม ลงทะเบียน สามารถ คลิก ปุ่ม แนะนำการ ลงทะเบียน เพื่อดู ขั้นตอนการ ลงทะเบียนได้ด้วย ตนเอง รูปแบบของปุ่ม ลงทะเบียน 1. ลงทะเบียน 2. เพิ่ม - ลด รายวิชา 3. ลงทะเบียน สาย 4. ลดรายวิชา

7 รูปแบบการบันทึกรายวิชา มี 2 แบบ 1. รายวิชาปกติ คือรายวิชาที่เรียน และประมวลผล หน่วยวิชาใน ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 2. รายวิชาพิเศษ คือ รายวิชาที่ เรียนแบบสะสมหน่วยวิชา ได้แก่ รายวิชา วิทยานิพนธ์ การศึกษา อิสระ และ โครงงาน ซึ่งในการ ลงทะเบียนจะต้องกำหนดจำนวน หน่วยวิชาในการลงทะเบียนไม่ต่ำ กว่า 0.5 หน่วยวิชา และไม่เกินที่ อาจารย์ ที่ปรึกษากำหนด

8 ระบุ รหัส วิชา ระบุ กลุ่ม วิชา คลิก บันทึก การบันทึกแบบ ปกติ

9 คลิก ปุ่ม ค้นหา รายวิชา การค้นหารายวิชา

10 คลิก ปุ่ม ค้นหา การค้นหารายวิชา

11 ผลการค้นหารายวิชา

12 รายละเอียดรายวิชา

13 พิมพ์ รหัส วิชา

14 กรณีที่ไม่ได้ระบุกลุ่ม

15 กรณีที่ลงเบียนน้อยกว่า 2 นว.

16

17 การบันทึกแบบ พิเศษ

18 ระบุ หน่วยวิชาที่ลงและ กลุ่ม

19

20

21 คำนวนค่าใช้จ่ายการ ลงทะเบียน

22

23 การยืนยันการ ลงทะเบียน

24

25 ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ เพิ่ม

26 การยืนยันการ ลงทะเบียน

27

28 การพิมพ์ใบแจ้งยอด การชำระเงิน

29 เอกสารใบแจ้งยอดการ ชำระเงิน

30 การลบรายการที่ ลงทะเบียนไว้ก่อน

31 สำนักงานบัณฑิตศึกษา เปิด ให้บริการในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23-24 ส. ค. 57 และ 30-31 ส. ค. 57 ซึ่งอยู่ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการ ลงทะเบียนเรียน สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 075-673138 - 9 ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 16.30 บริการ เพิ่มเติม

32 ขั้นตอนการ กรอกระเบียนประวัติ ผ่าน website ศบศ. หลังจากเข้าสู่ ระบบไปที่เมนู “ ระเบียนประวัติ ”

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 http://ccs.wu.ac.th การเข้าใช้งาน Internet

43

44

45

46 ขอ ขอบคุ ณ ศูนย์บริการการศึกษา โดย... ศูนย์บริการการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียน ระดับ บัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดย... ศูนย์บริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google