งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiLIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของ อาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ใช้ได้เฉพาะภายใน มหาวิทยาลัยเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiLIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของ อาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ใช้ได้เฉพาะภายใน มหาวิทยาลัยเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiLIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของ อาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ใช้ได้เฉพาะภายใน มหาวิทยาลัยเท่านั้น http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ThaiLIS

2 การสืบค้นข้อมูล (Basic Search) คลิกที่ Basic Search เพื่อเข้าสู้ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

3 1. ใส่คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้น คลิกที่ “ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ” 2. เลือกข้อมูลจากเขตข้อมูล มหาวิทยาลัย และชนิดเอกสาร แล้วคลิก ค้นหา 12 การสืบค้นข้อมูล ThaiLIS

4 ผลการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS ข้อมูลแยกตาม หน่วยงาน ข้อมูลแยกตาม ชนิดเอกสาร ผลการสืบค้น ทั้งหมด เลือกชื่อ เรื่องที่ต้องการ คำค้นที่ใช้ มาก

5 Save ข้อมูล แสดงรายการบรรณานุกรม และ Abtract ของหนังสือ และเอกสารฉบับเต็มสำหรับการ Download เอกสารฉบับเต็ม “ คลิก ” เลือก ข้อมูลที่ต้องการ

6 ** อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ก่อน เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับการศึกษาเท่านั้น คลิกที่ยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ คำว่าแล้วคลิก Open หรือ Save ข้อมูล เงื่อนไขการเข้าใช้

7 ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็ม ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็ม ต้องทำการ Download ข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้ทุกหน้า


ดาวน์โหลด ppt ThaiLIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายงานการวิจัยของ อาจารย์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ใช้ได้เฉพาะภายใน มหาวิทยาลัยเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google