งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา

2 จำนวนผู้ป่วยที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอัฟริกา ประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 28 - 31 ก.ค. 57 ผู้ป่วย ยืนยัน ผู้ป่วยเข้าข่าย ผู้ป่วย สงสัย รวม Guinea ผู้ป่วย 533712213472 ผู้เสียชีวิต 32201224346 Liberia ผู้ป่วย 31109181101391 ผู้เสียชีวิต 461038836227 Nigeria ผู้ป่วย 20123 ผู้เสียชีวิต 00101 Sierra Leone ผู้ป่วย 175074126574 ผู้เสียชีวิต 9209349252 รวม ผู้ป่วย 559533451421440 ผู้เสียชีวิต 5853224549826 เวบไซต์ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 (ข้อมูลผู้ป่วย update ถึงวันที่ 31 ก.ค. 57)

3

4 Distribution of EVD cases in Guinea, Sierra Leone, Liberia by week of reporting, December 2013 - 27 July 2014 source: www.ecdc.europa.eu/www.ecdc.europa.eu/ source: http://www.cdc.gov/http://www.cdc.gov/ Guinea Sierra Leone Liberia

5 ภาพรวมของการระบาดในภูมิภาคอัฟริกาตะวันตก ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในขณะนี้นับว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ ที่มีค้นพบโรคนี้เป็นต้นมา สถานการณ์ในกินีเริ่มชะลอตัว แต่ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนยังมีผู้ป่วยและ ผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างรวดเร็ว และเริ่มแพร่ออกไปประเทศใกล้เคียง การเคลื่อนย้ายประชากรอย่างสูงภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีผล ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว WHO ได้ประเมินการควบคุมการระบาด พบปัญหาอุปสรรคในการติดตาม ผู้สัมผัสได้ไม่ครบถ้วน การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะใน บริเวณนอกเมืองใหญ่ ขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มี ความรู้ทางวิชาการ ขาดการประสานระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อ ติดตามผู้ป่วย

6 การติดเชื้อและเสียชีวิตในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประเทศ Sierra Leone: Dr. Sheik Humarr แพทย์หัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยอีโบลา เสียชีวิต ประเทศ Liberia: Dr. Samuel Brisbane หนึ่งในแพทย์หัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยอี โบลาเสียชีวิต โดยเป็นแพทย์ชาวไลบีเรียนรายแรกที่เสียชีวิต จากอีโบลา Dr. Kent Brantly ชาวอเมริกันซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์ของ Samaritan's Purse care center และ Nancy Writebol เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันอีก 1 รายเป็น hygienist ( ทำหน้าที่ decontaminate staff ที่กำลังเข้าและออกจากหน่วยแยกโรค ของโรงพยาบาล ) เกิดการติดเชื้ออีโบลา ขณะนี้อาการค่อนข้าง หนัก ทั้งสองรายถูกส่งกลับอเมริกาแล้วโดยใช้เครื่องบินทาง การแพทย์ขนย้ายผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษายังโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอมโมรี่ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สถานการณ์การป่วยและการดำเนินการใน ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา (1)

7 การพบผู้ป่วยในประเทศใหม่ ( ไนจีเรีย ) ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่ ติดต่อกับประเทศที่กำลังมีการระบาด นาย Patrick Sawyer ที่ปรึกษาการคลังชาวไลบีเรียนได้ เสียชีวิตที่เมือง Lagos ประเทศไนจีเรีย นับเป็นผู้ป่วยรายแรก ของประเทศ ขณะนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเข้าข่าย (probable case) โดยอยู่ระหว่างรอส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่ Pasteur Institute ในประเทศ Senegal แต่บริษัทขนส่งไม่ ยอมรับตัวอย่าง มีประวัติเดินทางโดยเครื่องบินจากไลบีเรีย ผ่านสนามบินอีก 2 ประเทศ คือที่เมือง Lome ประเทศ Togo และเมือง Accra ประเทศ Ghana โดยที่ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและถ่ายเหลว ในขณะเดินทาง สามารถระบุผู้สัมผัสแล้ว 59 ราย, 15 รายเป็น พนักงานบนเครื่องบิน และอีก 44 รายเป็นผู้สัมผัสใน โรงพยาบาล น่าจะได้รับเชื้อจากการดูแลน้องสาวซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ โดยที่ระยะแรกได้รับการวินิจฉัยเป็นมาลาเรีย แต่มาตรวจพบว่า เป็น Ebola หลังจากเสียชีวิต สถานการณ์การป่วยและการดำเนินการใน ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา (2)

8 แนวทางดำเนินการ 1. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอี โบลา 2. เตรียมห้องแยกในโรงพยาบาลทุกแห่ง 3. จัดระบบป้องกันการติดเชื้อตาม มาตรฐานสากล 4. ระบบการส่งตรวจยืนยันเชื้อทาง ห้องปฏิบัติการ 5. ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่และประชาชน

9 นิยามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ( ปัจจุบัน ) มีไข้ตั้งแต่ 38c ขึ้นไป และ มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่พบ ผู้ป่วยในช่วง 21 วัน Liberia – ไลบีเรีย Sierra Leone – เซียรา เลโอน Guinea – กีนี Nigeria – ไนจีเรีย ทั้งนี้ให้มีติดตามอาการของประชาชนที่ เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วันด้วย

10 2. จัดเตรียมห้องแยกในโรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง 3. จัดระบบป้องกันการติดเชื้อตาม มาตรฐานสากล ให้ตรวจสอบความพร้อมของห้องแยกใน โรงพยาบาล ต้องเป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัวและมีประตู ควรมีเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าห้องเพื่อรับประกันว่ามี การใช้ PPE เสมอ มีการบันทึกชื่อผู้เข้าออกเสมอ ให้ตรวจสอบความพร้อมของ PPE เครื่องมือหัตถการควรเป็นแบบ disposable Standard + Contact + Droplet Precaution

11 Personal Protective Equipment (PPE) เครื่องป้องกันดวงตา (goggles or face shield) หน้ากาก เสื้อกาวน์ ( กันน้ำ / ของเหลวซึมผ่านไม่ได้ ) ถุงมือยาว การใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการการป้องกันเป็นพิเศษ ถุงมือสองชั้น ปลอกคลุมรองเท้า ปลอกคลุมขา หมวกคลุมศีรษะ

12 4. ระบบการส่งตรวจยืนยันเชื้อทาง ห้องปฏิบัติการ หากต้องการตรวจให้แจ้งไปยัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยตรง เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำ บุคลากรและเครื่องมือเข้ามาทำ การเก็บตัวอย่างเอง

13 5. ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน สื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ – ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่จะต้องมีการ เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล (OPD/IPD/ER) ผู้ช่วยพยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เจ้าหน้าที่ Lab/ เจ้าหน้าที่ X-ray นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ทันตกรรม เภสัชกร เจ้าหน้าที่รพ. สต. / SRRT ผู้จัดการศพ พนักงานโรงพยาบาลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ( เช่น การเงิน, รปภ., ภารโรง )


ดาวน์โหลด ppt จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google