งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา

2 จำนวนผู้ป่วยที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอัฟริกา ประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ ก.ค. 57 ผู้ป่วย ยืนยัน ผู้ป่วยเข้าข่าย ผู้ป่วย สงสัย รวม Guinea ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต Liberia ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต Nigeria ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต Sierra Leone ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต รวม ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต เวบไซต์ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 (ข้อมูลผู้ป่วย update ถึงวันที่ 31 ก.ค. 57)

3

4 Distribution of EVD cases in Guinea, Sierra Leone, Liberia by week of reporting, December July 2014 source: source: Guinea Sierra Leone Liberia

5 ภาพรวมของการระบาดในภูมิภาคอัฟริกาตะวันตก ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในขณะนี้นับว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ ที่มีค้นพบโรคนี้เป็นต้นมา สถานการณ์ในกินีเริ่มชะลอตัว แต่ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนยังมีผู้ป่วยและ ผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างรวดเร็ว และเริ่มแพร่ออกไปประเทศใกล้เคียง การเคลื่อนย้ายประชากรอย่างสูงภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีผล ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว WHO ได้ประเมินการควบคุมการระบาด พบปัญหาอุปสรรคในการติดตาม ผู้สัมผัสได้ไม่ครบถ้วน การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะใน บริเวณนอกเมืองใหญ่ ขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มี ความรู้ทางวิชาการ ขาดการประสานระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อ ติดตามผู้ป่วย

6 การติดเชื้อและเสียชีวิตในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประเทศ Sierra Leone: Dr. Sheik Humarr แพทย์หัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยอีโบลา เสียชีวิต ประเทศ Liberia: Dr. Samuel Brisbane หนึ่งในแพทย์หัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยอี โบลาเสียชีวิต โดยเป็นแพทย์ชาวไลบีเรียนรายแรกที่เสียชีวิต จากอีโบลา Dr. Kent Brantly ชาวอเมริกันซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์ของ Samaritan's Purse care center และ Nancy Writebol เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันอีก 1 รายเป็น hygienist ( ทำหน้าที่ decontaminate staff ที่กำลังเข้าและออกจากหน่วยแยกโรค ของโรงพยาบาล ) เกิดการติดเชื้ออีโบลา ขณะนี้อาการค่อนข้าง หนัก ทั้งสองรายถูกส่งกลับอเมริกาแล้วโดยใช้เครื่องบินทาง การแพทย์ขนย้ายผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษายังโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอมโมรี่ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สถานการณ์การป่วยและการดำเนินการใน ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา (1)

7 การพบผู้ป่วยในประเทศใหม่ ( ไนจีเรีย ) ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่ ติดต่อกับประเทศที่กำลังมีการระบาด นาย Patrick Sawyer ที่ปรึกษาการคลังชาวไลบีเรียนได้ เสียชีวิตที่เมือง Lagos ประเทศไนจีเรีย นับเป็นผู้ป่วยรายแรก ของประเทศ ขณะนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเข้าข่าย (probable case) โดยอยู่ระหว่างรอส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่ Pasteur Institute ในประเทศ Senegal แต่บริษัทขนส่งไม่ ยอมรับตัวอย่าง มีประวัติเดินทางโดยเครื่องบินจากไลบีเรีย ผ่านสนามบินอีก 2 ประเทศ คือที่เมือง Lome ประเทศ Togo และเมือง Accra ประเทศ Ghana โดยที่ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและถ่ายเหลว ในขณะเดินทาง สามารถระบุผู้สัมผัสแล้ว 59 ราย, 15 รายเป็น พนักงานบนเครื่องบิน และอีก 44 รายเป็นผู้สัมผัสใน โรงพยาบาล น่าจะได้รับเชื้อจากการดูแลน้องสาวซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ โดยที่ระยะแรกได้รับการวินิจฉัยเป็นมาลาเรีย แต่มาตรวจพบว่า เป็น Ebola หลังจากเสียชีวิต สถานการณ์การป่วยและการดำเนินการใน ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา (2)

8 แนวทางดำเนินการ 1. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอี โบลา 2. เตรียมห้องแยกในโรงพยาบาลทุกแห่ง 3. จัดระบบป้องกันการติดเชื้อตาม มาตรฐานสากล 4. ระบบการส่งตรวจยืนยันเชื้อทาง ห้องปฏิบัติการ 5. ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่และประชาชน

9 นิยามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ( ปัจจุบัน ) มีไข้ตั้งแต่ 38c ขึ้นไป และ มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่พบ ผู้ป่วยในช่วง 21 วัน Liberia – ไลบีเรีย Sierra Leone – เซียรา เลโอน Guinea – กีนี Nigeria – ไนจีเรีย ทั้งนี้ให้มีติดตามอาการของประชาชนที่ เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วันด้วย

10 2. จัดเตรียมห้องแยกในโรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง 3. จัดระบบป้องกันการติดเชื้อตาม มาตรฐานสากล ให้ตรวจสอบความพร้อมของห้องแยกใน โรงพยาบาล ต้องเป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัวและมีประตู ควรมีเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าห้องเพื่อรับประกันว่ามี การใช้ PPE เสมอ มีการบันทึกชื่อผู้เข้าออกเสมอ ให้ตรวจสอบความพร้อมของ PPE เครื่องมือหัตถการควรเป็นแบบ disposable Standard + Contact + Droplet Precaution

11 Personal Protective Equipment (PPE) เครื่องป้องกันดวงตา (goggles or face shield) หน้ากาก เสื้อกาวน์ ( กันน้ำ / ของเหลวซึมผ่านไม่ได้ ) ถุงมือยาว การใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการการป้องกันเป็นพิเศษ ถุงมือสองชั้น ปลอกคลุมรองเท้า ปลอกคลุมขา หมวกคลุมศีรษะ

12 4. ระบบการส่งตรวจยืนยันเชื้อทาง ห้องปฏิบัติการ หากต้องการตรวจให้แจ้งไปยัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยตรง เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำ บุคลากรและเครื่องมือเข้ามาทำ การเก็บตัวอย่างเอง

13 5. ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน สื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ – ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่จะต้องมีการ เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล (OPD/IPD/ER) ผู้ช่วยพยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เจ้าหน้าที่ Lab/ เจ้าหน้าที่ X-ray นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ทันตกรรม เภสัชกร เจ้าหน้าที่รพ. สต. / SRRT ผู้จัดการศพ พนักงานโรงพยาบาลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ( เช่น การเงิน, รปภ., ภารโรง )


ดาวน์โหลด ppt จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้อง สงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google