งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Setup Printer “RICOH MP 161 SPF”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Setup Printer “RICOH MP 161 SPF”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Setup Printer “RICOH MP 161 SPF”
ตรวจสอบ computer ที่จะติดตั้งก่อนว่าใช้เป็นเครื่องPC หรือ Apple เพื่อที่จะได้เลือก driver ที่จะใช้ให้ถูก ถ้าเป็น PC ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (system) อะไร Microsoft Windows version อะไร เพราะจะใช้ driver ต่างกัน และการใส่ code เพื่อ Print จะแตกต่างกัน Microsoft Windows version อะไร ตรวจสอบโดย ดังในภาพ 1. คลิกที่ icon My computer หรือ Computer > กดเม้าส์ด้านขวา เลือก Properties จะมี Windows แสดงผลว่าคอมพิวเตอร์นี้ติดตั้ง Windows อะไร

2 ใช้ driver ชื่อ RiCOH_MP161_DriverUserCodePop-up.rar
เครื่องนี้ แสดงผลว่า System เป็น Microsoft Windows XP ใช้ driver ชื่อ RiCOH_MP161_DriverUserCodePop-up.rar

3 เครื่องนี้ แสดงผลว่า Windows edition เป็น Windows 7
ต้องดู System type เพิ่มว่าเป็น 32-bit Operating System หรือ 64-bit Operating System

4 Driver RiCOH Aficio MP 161, download ได้ที่
ใช้ login และ password ของ psu passsport เพื่อ login เข้า lms จากนั้นค้นวิชาหาวิชา Physiology Manual เปิดเข้าไปจะเห็น link driver ของแต่ละ operating system ให้ download ไว้ Windows XP Windows 7, 32-bit Operating System Windows 7, 64-bit Operating System Driver ที่ download มาเป็นไฟล์ที่บีบอัด จึงต้องทำการแตกไฟล์ (Extract File) ก่อนด้วยโปรแกรม 7-zip หรือ Winrar โปรแกรม 7-zip, download ได้ที่ วิธีการแตกไฟล์ด้วย 7-zip ให้คลิกไฟล์ที่ download แล้วกดเม้าส์ด้านขวา เลือก Extract Here โปรแกรมจะทำการแตกไฟล์ ใน folder ที่สร้างใหม่ในชื่อเดียวกันกับไฟล์ที่บีบอัดนั้น

5 Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Window XP ต้งแต่ Slide 5-16
2. คลิก Add a printer 1. คลิก start > Printers and Faxes 5

6 4. คลิก Next 3. คลิก Next 6

7 5. คลิกเลือก Create a new port: Type of port:
6. เลือก Standard TCP/IP Port 7. คลิก Next 7

8 10. ถ้ามีภาพนี้ขึ้นมาคลิก Next
8. พิมพ์ 9. คลิก Next 11. คลิก Have Disk.. 12. คลิก Browse 8

9 13. คลิกหา drive และไดเรคทอรีที่มี driver คือ RiCOH_DriverUserCodePop-up แล้วเลือก disk1 จนเห็นไฟล์ชื่อ oemsetup.inf 14. ดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ oemsetup.inf 15. คลิก OK 9

10 16. ดับเบิ้ลคลิก PCL6 Driver for Universal Print
17. ถ้ามีภาพนี้ขึ้นมาให้คลิกเลือก Replace existing driver แล้วคลิก next

11 18. เปลี่ยนชื่อเป็น RICOH Aficio MP 161 PCL6
19. เลือก Yes 20. คลิก Next 21. เลือก No 22. คลิก Next 11

12 24. เห็น Copying Files.. ต่าง ๆ ของ driver ลงใน C:\WINDOWS\Systems32\ ให้รอต่อไป
23. คลิก Finish แล้วรอ 25. คลิก Continue Anyway 26. จะกลับมาภาพนี้อีก ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ รอจนเห็น Copying Files.. ต่าง ๆ ของ driver ลงใน C:\WINDOWS\Systems32\ ต่อจนเสร็จ 1212

13 27. หลัง Copying Files เสร็จ หน้าจอกลับมาที่ Printers and Faxes อีก
27.1 คลิกที่ RICOH Aficio MP 161 PCL6 27.2 คลิกเม้าส์ขวา เลือก Printing Preferences 29. คลิก tab Paper 28. ตรง Paper Size ถ้าเป็น A4 ให้คลิก OK แล้วหน้าจอกลับไปหน้าจอ Printers and Faxes ถ้าเป็น Letter ให้คลิก tab Paper (ข้อ 29) 1313

14 30. Document Size เลือก A4 32. คลิก OK แล้วหน้าจอกลับไปหน้าจอ Printers and Faxes 31. คลิก Apply 14

15 33. คลิก RICOH Aficio MP 161 PCL6
34. คลิกเม้าส์ขวา เลือก Properties 35. คลิก Accessories 15

16 37. คลิก OK 36. รอจนเห็นปุ่ม Update Now และปุ่ม Restore Defaults หลังการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากมีกรณีนี้ Print ไม่ได้เลย ตรวจสอบ network ก่อนว่าทำงานปกติ ? เช่น เช็คอีเมล์, เปิด Google ได้ไหม ? และเครื่อง RICOH เปิดหรือไม่ ถ้าปกติให้เช็คว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครื่อง RICOH MP 161 SPF ได้หรือไม่โดย ไปที่ Start > run พิมพ์ ping –t ถ้าเห็นคำว่า time out ให้ลองปิดทุกเครื่องแล้วลองใช้งานใหม่ หากยังไม่ได้ติดต่อ จนท. หน่วยคอมพิวเตอร์ถ้า ping แล้วเห็นค่าเวลาให้สอบถาม จนท. หน่วยคอมพิวเตอร์ B. Print 4 sheets per Page ไม่ได้ แก้ไขดังนี้ กลับไปทำข้อ 1, 33, 34, 35, 36 จากนั้นกดปุ่ม Restore Defaults แล้วกดปุ่ม Update Now จากนั้นกดปุ่ม OK 16

17 Print PowerPoint Slide 4 Slides per Page
1. กดปุ่ม Ctrl+P 3. คลิก Properties 2. ใส่เลข slide ที่ต้องการพิมพ์ * แนะนำว่าให้ลอง print จำนวนน้อย ๆ ก่อนว่าได้หรือไม่ 15. ถ้าคลิก OK นี้แล้วไม่มี Pop-up ให้ใส่ User code จะ print ไม่ได้ ให้คลิก Properties 11. คลิก OK 12. ใส่ code ของผู้ print 13. คลิก OK

18 6. คลิก Print Quality 16. ถ้าไม่มี Pop-up code ให้คลิก Valid Access (ในกรณีที่ System เป็น Windows 7 ขึ้นไป) 5. ถ้าต้องการตีกรอบ Slide ให้กว้างถึงขอบ คลิกถูก ตรง Draw Frame Border ทำตามข้อ 6 ถึง8 4. ที่ Layout: เลือก 4 Pages per Sheet 9. ถ้าต้องการ print หน้า-หลัง ตรง Duplex (หรือ 2 sided): คลิกเลือก Open to Left 10. คลิก OK 7. คลิกถูก ตรง Edge to Edge Print 8. คลิก OK 17. ใส่ code ของผู้ print * หลังการ print เสร็จ ให้กลับมาใส่เลข 0000 แทน เพราะผู้อื่นอาจจะใช้ code ของท่านในการ print 18. คลิก OK แล้วคลิก OK ที่ข้อ 10 และข้อ 11

19 การแก้ไขเมื่อสั่ง print 4 Sheets per Page ผ่าน “RICOH Aficio MP 161 SPF” ไม่ได้
คลิก start เลือก Printers and Faxes 2. คลิก RICOH Aficio MP 161 PCL6 3. คลิกเม้าส์ขวา เลือก Properties 5. รอจนเห็นปุ่ม Update Now และ Restore Defaults 4. คลิก Accessories 6. คลิก Restore Defaults 7. คลิก Update Now 9. คลิก OK 8. คลิก Apply

20 เมื่อสั่ง print ผ่าน “RICOH Aficio MP 161 SPF” ไม่ได้
ตรวจสอบ network ว่าทำงานปกติ ? เช่น เช็คอีเมล์, เปิด Google ได้ไหม ? และเครื่อง RICOH เปิดหรือไม่ ลองเสียบสาย LAN ต่อกับเครื่อง RICOH ใหม่ให้แน่ใจว่าสายไม่หลวม ถ้าปกติหมด ให้เช็คว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงติดต่อกับเครื่อง RICOH MP 161 SPF ได้หรือไม่ โดย 2. พิมพ์ ping –t 3. จะปรากฎหน้าจอ C:\WINDOWS\system32\ping.exe มาให้เห็น 3.1 ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ จะตอบสนองดังนี้ Reply from bytes=32 time <1ms TTL= ให้ตรวจสอบ Printer Properties ใหม่ 3.2 ถ้าเชื่อมโยงกันไม่ได้จะเห็นคำว่า time out หรือไม่เหมือนข้อ 3.1 ให้เช็คสาย LAN ให้ดีอีกครั้ง ลองปิดเครื่อง RICOH แล้วเปิดใหม่ เช็ค ping อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยคอมพิวเตอร์ 2. คลิก start เลือก Run..


ดาวน์โหลด ppt Setup Printer “RICOH MP 161 SPF”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google