งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” 1.ตรวจสอบ computer ที่จะติดตั้งก่อนว่าใช้เป็นเครื่องPC หรือ Apple เพื่อที่จะได้เลือก driver ที่จะใช้ให้ถูก –ถ้าเป็น PC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” 1.ตรวจสอบ computer ที่จะติดตั้งก่อนว่าใช้เป็นเครื่องPC หรือ Apple เพื่อที่จะได้เลือก driver ที่จะใช้ให้ถูก –ถ้าเป็น PC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” 1.ตรวจสอบ computer ที่จะติดตั้งก่อนว่าใช้เป็นเครื่องPC หรือ Apple เพื่อที่จะได้เลือก driver ที่จะใช้ให้ถูก –ถ้าเป็น PC ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (system) อะไร Microsoft Windows version อะไร เพราะจะใช้ driver ต่างกัน และการใส่ code เพื่อ Print จะแตกต่างกัน 1. คลิกที่ icon My computer หรือ Computer > กดเม้าส์ด้านขวา เลือก Properties จะมี Windows แสดงผลว่าคอมพิวเตอร์นี้ติดตั้ง Windows อะไร Microsoft Windows version อะไร ตรวจสอบโดย ดังในภาพ

2 ใช้ driver ชื่อ RiCOH_MP161_Driver UserCodePop-up.rar เครื่องนี้ แสดงผลว่า System เป็น Microsoft Windows XP

3 ต้องดู System type เพิ่มว่า เป็น 32-bit Operating System หรือ 64-bit Operating System เครื่องนี้ แสดงผลว่า Windows edition เป็น Windows 7

4 Driver RiCOH Aficio MP 161, download ได้ ที่ http://lms.psu.ac.th ใช้ login และ password ของ psu passsport เพื่อ login เข้า lms http://lms.psu.ac.th จากนั้นค้นวิชาหาวิชา Physiology Manual เปิดเข้าไปจะเห็น link driver ของแต่ละ operating system ให้ download ไว้ –Windows XP –Windows 7, 32-bit Operating System Windows 7, 64-bit Operating System Driver ที่ download มาเป็นไฟล์ที่บีบอัด จึงต้องทำการแตก ไฟล์ (Extract File) ก่อนด้วยโปรแกรม 7-zip หรือ Winrar –โปรแกรม 7-zip, download ได้ที่ http://ftp.psu.ac.th/pub/7zip/http://ftp.psu.ac.th/pub/7zip/ –วิธีการแตกไฟล์ด้วย 7-zip ให้คลิกไฟล์ที่ download แล้วกดเม้าส์ ด้านขวา เลือก Extract Here โปรแกรมจะทำการแตกไฟล์ ใน folder ที่ สร้างใหม่ในชื่อเดียวกันกับไฟล์ที่บีบอัดนั้น

5 Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” ในคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ Microsoft Window XP ต้งแต่ Slide 5-16 1. คลิก start > Printers and Faxes 2. คลิก Add a printer 5

6 6 3. คลิก Next 4. คลิก Next

7 5. คลิกเลือก Create a new port: Type of port: 6. เลือก Standard TCP/IP Port 7. คลิก Next 7

8 9. คลิก Next 8. พิมพ์ 172.28.253.50 10. ถ้ามีภาพนี้ ขึ้นมาคลิก Next 11. คลิก Have Disk.. 12. คลิก Browse 8

9 13. คลิกหา drive และไดเรคทอรีที่มี driver คือ RiCOH_DriverUserCodePop-up แล้ว เลือก disk1 จนเห็นไฟล์ชื่อ oemsetup.inf 14. ดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ oemsetup.inf 15. คลิก OK 9

10 16. ดับเบิ้ลคลิก PCL6 Driver for Universal Print 17. ถ้ามีภาพนี้ขึ้นมาให้คลิกเลือก Replace existing driver แล้วคลิก next

11 18. เปลี่ยนชื่อเป็น RICOH Aficio MP 161 PCL6 19. เลือก Yes 20. คลิก Next 21. เลือก No 22. คลิก Next 11

12 23. คลิก Finish แล้วรอ 24. เห็น Copying Files.. ต่าง ๆ ของ driver ลงใน C:\WINDOWS\Systems32\ ให้รอต่อไป 25. คลิก Continue Anyway 26. จะกลับมาภาพนี้อีก ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ รอ จนเห็น Copying Files.. ต่าง ๆ ของ driver ลงใน C:\WINDOWS\Systems32\ ต่อจนเสร็จ 12

13 27. หลัง Copying Files เสร็จ หน้าจอกลับมาที่ Printers and Faxes อีก 27.1 คลิกที่ RICOH Aficio MP 161 PCL6 27.2 คลิกเม้าส์ขวา เลือก Printing Preferences 28. ตรง Paper Size ถ้าเป็น A4 ให้คลิก OK แล้วหน้าจอ กลับไปหน้าจอ Printers and Faxes ถ้าเป็น Letter ให้คลิก tab Paper (ข้อ 29) 29. คลิก tab Paper 13

14 30. Document Size เลือก A4 31. คลิก Apply 32. คลิก OK แล้วหน้าจอกลับไป หน้าจอ Printers and Faxes 14

15 33. คลิก RICOH Aficio MP 161 PCL6 34. คลิกเม้าส์ขวา เลือก Properties 35. คลิก Accessories 15

16 36. รอจนเห็นปุ่ม Update Now และปุ่ม Restore Defaults 37. คลิก OK หลังการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากมีกรณีนี้ A.Print ไม่ได้เลย ตรวจสอบ network ก่อนว่าทำงานปกติ ? เช่น เช็คอีเมล์, เปิด Google ได้ไหม ? และเครื่อง RICOH เปิดหรือไม่ ถ้าปกติให้เช็คว่า คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครื่อง RICOH MP 161 SPF ได้หรือไม่โดย a.ไปที่ Start > run b.พิมพ์ ping 172.28.253.50 –t ถ้าเห็นคำว่า time out ให้ลองปิดทุก เครื่องแล้วลองใช้งานใหม่ หากยัง ไม่ได้ติดต่อ จนท. หน่วยคอมพิวเตอร์ ถ้า ping แล้วเห็นค่าเวลาให้สอบถาม จนท. หน่วยคอมพิวเตอร์ B. Print 4 sheets per Page ไม่ได้ แก้ไขดังนี้ กลับไปทำข้อ 1, 33, 34, 35, 36 จากนั้นกด ปุ่ม Restore Defaults แล้วกดปุ่ม Update Now จากนั้นกดปุ่ม OK 16

17 Print PowerPoint Slide 4 Slides per Page 3. คลิก Properties 2. ใส่เลข slide ที่ต้องการพิมพ์ * แนะนำว่าให้ ลอง print จำนวนน้อย ๆ ก่อนว่าได้ หรือไม่ 1. กดปุ่ม Ctrl+P 11. คลิก OK 12. ใส่ code ของผู้ print 13. คลิก OK 15. ถ้าคลิก OK นี้แล้วไม่มี Pop- up ให้ใส่ User code จะ print ไม่ได้ ให้คลิก Properties

18 4. ที่ Layout: เลือก 4 Pages per Sheet 5. ถ้าต้องการตีกรอบ Slide ให้กว้างถึงขอบ คลิกถูก ตรง Draw Frame Border ทำตามข้อ 6 ถึง8 9. ถ้าต้องการ print หน้า-หลัง ตรง Duplex (หรือ 2 sided): คลิกเลือก Open to Left 6. คลิก Print Quality 7. คลิกถูก ตรง Edge to Edge Print 8. คลิก OK 10. คลิก OK 16. ถ้าไม่มี Pop-up code ให้คลิก Valid Access (ในกรณีที่ System เป็น Windows 7 ขึ้นไป) 18. คลิก OK แล้วคลิก OK ที่ข้อ 10 และข้อ 11 17. ใส่ code ของผู้ print * หลังการ print เสร็จ ให้ กลับมาใส่เลข 0000 แทน เพราะผู้อื่นอาจจะใช้ code ของท่านในการ print

19 การแก้ไขเมื่อสั่ง print 4 Sheets per Page ผ่าน “RICOH Aficio MP 161 SPF” ไม่ได้ 1.คลิก start เลือก Printers and Faxes 2. คลิก RICOH Aficio MP 161 PCL6 3. คลิกเม้าส์ขวา เลือก Properties 4. คลิก Accessories 9. คลิก OK 6. คลิก Restore Defaults 8. คลิก Apply 7. คลิก Update Now 5. รอจนเห็นปุ่ม Update Now และ Restore Defaults

20 เมื่อสั่ง print ผ่าน “RICOH Aficio MP 161 SPF” ไม่ได้ 1.ตรวจสอบ network ว่าทำงานปกติ ? เช่น เช็คอีเมล์, เปิด Google ได้ไหม ? และเครื่อง RICOH เปิดหรือไม่ ลองเสียบสาย LAN ต่อกับเครื่อง RICOH ใหม่ให้แน่ใจว่าสายไม่หลวม ถ้าปกติหมด ให้เช็คว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงติดต่อกับเครื่อง RICOH MP 161 SPF ได้หรือไม่ โดย 2. คลิก start เลือก Run.. 3. จะปรากฎหน้าจอ C:\WINDOWS\system32\ping.exe มาให้เห็น 3.1 ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ จะตอบสนองดังนี้ Reply from 172.28.253.50 bytes=32 time <1ms TTL= ให้ตรวจสอบ Printer Properties ใหม่ 3.2 ถ้าเชื่อมโยงกันไม่ได้จะเห็นคำว่า time out หรือไม่ เหมือนข้อ 3.1 ให้เช็คสาย LAN ให้ดีอีกครั้ง ลองปิด เครื่อง RICOH แล้วเปิดใหม่ เช็ค ping อีกครั้ง ถ้ายัง ไม่ได้ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยคอมพิวเตอร์ 2. พิมพ์ ping 172.28.253.50 –t


ดาวน์โหลด ppt Setup Printer “RICOH MP 161 SPF” 1.ตรวจสอบ computer ที่จะติดตั้งก่อนว่าใช้เป็นเครื่องPC หรือ Apple เพื่อที่จะได้เลือก driver ที่จะใช้ให้ถูก –ถ้าเป็น PC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google