งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุก คนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุก คนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุก คนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิต พลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่าง ของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็ง ในขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความแห้งแล้ง อย่างรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุ รุนแรงฉับพลัน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ง ประเทศที่ เป็นเกาะ และภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างเอเชีย อาคเนย์

4 ในสภาวะปกติ โลกเราจะได้รับ พลังงานประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย์ ในรูปแบบของ การแผ่รังสี พลังงานที่เหลือมา จากความร้อนใต้ภิพซึ่ง หลงเหลือจากการก่อตัวของ โลกจากฝุ่นธุลีในอวกาศ และ การสลายตัวของธาตุ กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในโลก

5 ผลกระทบที่เริ่มเห็นได้อีก ประการหนึ่งคือ การเกิดพายุ หมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมี ความรุนแรงมากขึ้นด้วย ดัง เราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮอริ เคนที่พัดเข้าถล่มสหรัฐหลาย ลูกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ละลูกก็สร้างความเสียหาย ในระดับหายนะทั้งสิ้น สาเหตุ อาจอธิบายได้ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมี อุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุ ได้รับก็มากขึ้นไปด้วย ส่งผล ให้พายุมีความรุนแรงกว่าที่ เคย

6 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลัก ของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซ เรือนกระจก ค่ะ (Greenhouse gases)

7 ได้มีผู้แนะนำวิธีการช่วยป้องกันสภาวะ โลกร้อนไว้ดังนี้ 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของ เครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน

8 เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่อาจ หยุดยั้งสภาวะโลกร้อนที่กำลังจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะ หยุดผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือน เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ จำนวนมากทำงานประสานกัน การ ตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะ สมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะ แตกต่างจากสภาวะปัจจุบันอย่างมาก

9


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุก คนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google