งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 32 ๒ นาย จาก ๑๐ หน่วยงาน ( ภ.5, ภ.6, บช. ก., สตม., บก. ตชด. ภาค 3, ศชต, ภ.3, ภ. ๗, ภ.8, ภ.9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 32 ๒ นาย จาก ๑๐ หน่วยงาน ( ภ.5, ภ.6, บช. ก., สตม., บก. ตชด. ภาค 3, ศชต, ภ.3, ภ. ๗, ภ.8, ภ.9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 32 ๒ นาย จาก ๑๐ หน่วยงาน ( ภ.5, ภ.6, บช. ก., สตม., บก. ตชด. ภาค 3, ศชต, ภ.3, ภ. ๗, ภ.8, ภ.9)

2 ท่าทดสอบ ลุก นั่ง ดัน พื้น วิ่ง 2.4 กม./ เดินเร็ว 3.2 กม

3 การปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม 1. กลุ่ม ภ.5 ( ภ.5+ สตม.+ ศชต.) 162 นาย 2. กลุ่ม ภ.6 ( ภ.6+ หน่วย อื่นๆ ) 159 นาย

4 การปฏิบัติ ก่อนถึงสนาม 1. ตรวจร่างกาย 2. ลงทะเบียน 3. แจกป้ายหมายเลข ติดหน้าอกเสื้อ 4. สำรวจแยกกลุ่ม วิ่ง / เดินเร็ว

5 การปฏิบัติ เมื่อถึงสนามทดสอบ - กลุ่มเดินเร็ว ( ทั้ง กลุ่ม ภ.5/ กลุ่ม ภ.6) เข้าทดสอบด้วยการ เดินเร็วก่อน แล้วจึงเข้าทดสอบ ดันพื้น / ลุกนั่ง - กลุ่มวิ่ง แยกกลุ่ม เข้าทดสอบ ดันพื้น / ลุกนั่ง ( กลุ่ม ภ.5 เข้าจุด 1, กลุ่ม ภ.6 เข้าจุด 2) แล้วจึง ทดสอบวิ่งรวมกัน ( ชุดละ ประมาณ 100 คน )

6 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม จากสถาบันการพลศึกษา วิทยา เขตเชียงใหม่ ร่วมกับ บก. สส. ภ.5 รวม 70 คน ดันพื้น / ลุกนั่ง 20 คน วิ่ง 30 คน เดินเร็ว 20 คน

7 ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการ ทดสอบ ติดหมายเลขประจำตัวก่อนเดินทาง ไปสนามทดสอบ นำเอกสาร ทส.2/ ทส.6 แสดงต่อ กรรมการควบคุมการทดสอบ ตรงต่อเวลา

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 32 ๒ นาย จาก ๑๐ หน่วยงาน ( ภ.5, ภ.6, บช. ก., สตม., บก. ตชด. ภาค 3, ศชต, ภ.3, ภ. ๗, ภ.8, ภ.9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google