งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม
ความอยู่รอดของขบวนการแรงงาน โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ TEAM

2 แผนผังประชากรไทยตามสถานภาพแรงงาน

3 ผู้มีงานทำ ล้านคน

4 ลูกจ้างมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 8.7 ล้านคน

5 องค์กรแรงงานในประเทศไทย ปี 2553

6 เปรียบเทียบสหภาพแรงงานปัจจุบันกับสหภาพแรงงานที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

7 องค์กรแรงงานในประเทศไทย ปี 2553
องค์กรฝ่ายลูกจ้าง สหภาพแรงงานเอกชน 1,264 องค์กร ระดับพนักงาน 1,196 องค์กร ระดับบังคับบัญชา 68 องค์กร สหพันธ์แรงงาน องค์กร สภาแรงงาน องค์กร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สหภาพฯที่ถูกถอนทะเบียนไปแล้ว 1, องค์กร ลูกจ้างมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 8.7 ล้านคน เป็นสมาชิกสหภาพ 3.45 แสนคน (3.9%)

8

9 สหพันธ์ แรงงานรถยนต์ญี่ปุ่น สมาพันธ์สภาแรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น 1286 สหภาพ
Federations of All TOYOTA Workers Union 285 Unions/ 308,000 Member สมาพันธ์สภาแรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น 1286 สหภาพ สมาชิก 757,000 คน Federations of All Nissan and General Worker’s Union 476 Unions/ 151,000 Member Federations of All HONDA Worker’s Union 52 Unions/ 81,000 Member Mitsubishi Motor Worker’s Federation 173 Unions/ 55,000 Member Federations of All Mazda Worker’s Union 112 Unions/ 43,000 Member Federations of All Daihutsu Automobile Worker’s Union 59 Unions/ 27,000 Member สหพันธ์ แรงงานรถยนต์ญี่ปุ่น Federations of All Fuji Heavy Industry Worker’s Union 39 Unions/ 22,000 Member Federations of All Suzuki Automobile Worker’s Union 11 Unions/ 20,000 Member Federations of All Isuzu Automobile Worker’s Union 45 Unions/ 17,000 Member Federations of All Hino Motor Worker’s Union 16 Unions/ 15,000 Member Federations of All YAMAHA Worker’s Union 7 Unions/ 12,000 Member Federations of Auto-part manufacturing Worker’s Union 11 Unions/ 16,000 Member

10 Bob King President 750 Local Unions 3 country
Ron Gettelfinger President 750 Local Unions 3 country

11 IG Metal 1 สหภาพแรงงาน 7 องค์กรภูมิภาค 164 องค์กรท้องถิ่น
Organization Chart แผนผังองค์กร IG Metall 1 สหภาพแรงงาน 7 องค์กรภูมิภาค 164 องค์กรท้องถิ่น สมาชิก 2,400,000 คน North-Rhine Westphalia (43 local organizations) Frankfurt (27 local organization) Baden-Wuerttemberg (27 local organization) Bavaria (21 local organization) IG Metal Sea Coast (19 local organization) Lower Saxony and Saxony –Anhalt (14 local organization) Berlin-Brandenberg-Saxony (13 local organization) Berthold Huber President IMF & IG Metall

12 โครงสร้างแรงงานที่ควรจะเป็น

13

14 สหภาพแรงงาน TAM

15 IMF LABOUR CONCERNING FLOW CHART
THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION สมาชิกจาก 34 องค์กร(283,000คน) IMF สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ130 ประเทศ 30 ล้านคน สมาชิก 57 สหภาพ 47,098 คน Thai Labour Solidarity Committee (TLSC.) CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES AND ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS (TEAM) สมาชิก 40 สหภาพ 22,464 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน FEDERATION OF THAILAND AUTOMOBILE WORKER’S UNION (TAW) THE EASTERN LABOUR UNION GROUP TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร 9 สหภาพฯ, 5,500 คน ผู้แทนหน่วยงาน WELLGROW LABOUR RELATION DEVELOPMENT GROUP สมาชิกฯ NIPPON GASKET NHK SPRING NHK PRECISION TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO JTEKT.

16 ORGANAIZATION CHART

17 Bangpoo Wellgrow Amata Gateway
แผนภูมิการบริหารงาน สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (แบ่งตามพื้นที่) NHK -Seat Bangpoo NHK - Banpho NHK - Hemaraj NHK PRECISION Navanakron Nippon gasket NHK - Head office TAM UNION NHK - Suspension Wellgrow NHK - Precision NHK - DDS. JTEKT Amata TFO TECH Mitsubishi turbo charger Gateway TOYOTA BOSHOKU. SK AUTO.

18 THAILAND AUTO PART AND METAL WORKER'S UNION

19 ผู้แทนหน่วยงาน TAM สำนักงานใหญ่ 2 คน แหนบ 20 คน สปริงเล็ก 26 คน DDS. 19 คน บางปู 45 คน บ้านโพธิ์ 6 คน GASKET 4 คน TBGT. 24 คน SK 19 คน พนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานประจำของแต่ละหน่วยงานหรือจากหลายหน่วยงานรวมกันตามสัดส่วนของพนักงาน เพื่อเข้ามาเป็นผู้แทนของสหภาพฯ ในการดูแลสมาชิกฯ ในหน่วยงานนั้นๆ

20 การสัมมนา IMF ภูมิภาคเอเซีย

21 เลขา IMF เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม TAM

22 เลขา IMF เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม TAM

23 ผลักดันอนุสัญญา ILO 87,98

24 เราจะเดินหน้ารวมกลุ่มแรงงานในประเทศไทย
ให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ อำนาจต่อรองที่เป็นเอกภาพเพื่อผู้ใช้แรงงาน ในประเทศไทยและทั่วโลก เพราะ...

25 ในยุคโลกาภิวัฒน์การผลิตนั้น มีทั้งคนได้คนเสีย ขึ้นอยู่ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของกระบวนการผลิต และมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระบบนี้จะทำงานได้ดีและเฉลี่ยประโยชน์ให้ทุกคนได้เหมาะสม ก็ต่อเมื่อมีการถ่วงดุลกันระหว่างชนชั้นผู้ประกอบการและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน จะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้า ไม่มีสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ สหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรม...

26 ทั้งหมดนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้า พวกเรา ไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ได้หรือไม่ได้ เรา คือผู้กำหนด


ดาวน์โหลด ppt สหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google