งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่ง ประเทศไทย เลขาธิการ TEAM สหภาพแรงงานแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่ง ประเทศไทย เลขาธิการ TEAM สหภาพแรงงานแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่ง ประเทศไทย เลขาธิการ TEAM สหภาพแรงงานแบบ อุตสาหกรรม ความอยู่รอดของขบวนการ แรงงาน

2 แผนผังประชากรไทยตาม สถานภาพแรงงาน

3 ผู้มีงานทำ 39.19 ล้านคน

4 ลูกจ้างมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ แรงงาน 8.7 ล้านคน

5

6

7  องค์กรฝ่ายลูกจ้าง  สหภาพแรงงานเอกชน 1,264 องค์กร ระดับพนักงาน 1,196 องค์กร ระดับบังคับ บัญชา 68 องค์กร  สหพันธ์แรงงาน 19 องค์กร  สภาแรงงาน 13 องค์กร  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 43 องค์กร  สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 องค์กร  สหภาพฯที่ถูกถอนทะเบียนไปแล้ว 1,695 องค์กร  ลูกจ้างมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 8.7 ล้านคน  เป็นสมาชิกสหภาพ 3.45 แสนคน (3.9%)

8

9 สหพันธ์ แรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น Federations of All TOYOTA Workers Union 285 Unions/ 308,000 Member Federations of All Nissan and General Worker’s Union 476 Unions/ 151,000 Member Federations of All HONDA Worker’s Union 52 Unions/ 81,000 Member Mitsubishi Motor Worker’s Federation 173 Unions/ 55,000 Member Federations of All Mazda Worker’s Union 112 Unions/ 43,000 Member Federations of All Daihutsu Automobile Worker’s Union 59 Unions/ 27,000 Member Federations of All Fuji Heavy Industry Worker’s Union 39 Unions/ 22,000 Member Federations of All Suzuki Automobile Worker’s Union 11 Unions/ 20,000 Member Federations of All Isuzu Automobile Worker’s Union 45 Unions/ 17,000 Member Federations of All Hino Motor Worker’s Union 16 Unions/ 15,000 Member Federations of All YAMAHA Worker’s Union 7 Unions/ 12,000 Member Federations of Auto-part manufacturing Worker’s Union 11 Unions/ 16,000 Member สมาพันธ์สภาแรงงาน รถยนต์ญี่ปุ่น 1286 สหภาพ สมาชิก 757,000 คน

10 Ron Gettelfinger Ron Gettelfinger President Bob King President 750 Local Unions 3 country

11 Organization Chart แผนผังองค์กร IG Metall 1 สหภาพแรงงาน 7 องค์กรภูมิภาค 164 องค์กรท้องถิ่น สมาชิก 2,400,000 คน North-Rhine Westphalia (43 local organizations) Frankfurt (27 local organization) Baden-Wuerttemberg (27 local organization) Bavaria (21 local organization) Sea Coast (19 local organization) Lower Saxony and Saxony –Anhalt (14 local organization) Berlin-Brandenberg-Saxony (13 local organization) IG Metal Berthold Huber President IMF & IG Metall

12 โครงสร้างแรงงาน ที่ควรจะเป็น

13

14 สหภาพ แรงงาน TAM

15 WELLGROW LABOUR RELATION DEVELOPMENT GROUP IMF สหพันธ์แรงงานโลหะ ระหว่างประเทศ 130 ประเทศ 30 ล้านคน CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES AND ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS (TEAM) FEDERATION OF THAILAND AUTOMOBILE WORKER’S UNION (TAW) TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และ โลหะแห่งประเทศ ไทย กรรมการบริห าร ผู้แทน หน่วยงาน สมาชิกฯ THE EASTERN LABOUR UNION GROUP Thai Labour Solidarity Committee (TLSC.) สมาชิก 40 สหภาพ 22,464 คน สมาชิก 57 สหภาพ 47,098 คน 9 สหภาพ ฯ, 5,500 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน สมาชิก จาก 34 องค์กร (283,00 0 คน ) NHK SPRING NIPPON GASKET NHK PRECISION SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. JTEKT.

16

17 TAM UNION Bangp oo Navanak ron Wellgr ow Gatew ay NHK -Seat NHK - Banpho NHK PRECISION Nippon gasket NHK - Head office NHK - Suspension NHK - Precision NHK - DDS. TFO TECH Mitsubishi turbo charger TOYOTA BOSHOKU. SK AUTO. Amata JTEKT NHK - Hemaraj

18

19 19 พนักงานที่ได้รับการ เลือกตั้งจากพนักงาน ประจำของแต่ละ หน่วยงานหรือจาก หลายหน่วยงานรวมกัน ตามสัดส่วนของ พนักงาน เพื่อเข้ามา เป็นผู้แทนของสหภาพ ฯ ในการดูแลสมาชิกฯ ในหน่วยงานนั้นๆ TAM สำนักง าน ใหญ่ 2 คน แหนบ 20 คน สปริง เล็ก 26 คน DDS. 19 คน บางปู 45 คน บ้าน โพธิ์ 6 คน GASKET 4 คน TBGT. 24 คน SK 19 คน

20 การสัมมนา IMF ภูมิภาคเอเซีย

21

22

23

24 เราจะเดินหน้ารวมกลุ่มแรงงานในประเทศไทย ให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ อำนาจต่อรองที่เป็นเอกภาพเพื่อผู้ใช้แรงงาน ในประเทศไทยและทั่วโลก เพราะ...

25 ในยุคโลกาภิวัฒน์การผลิตนั้น มีทั้งคนได้คนเสีย ขึ้นอยู่ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของกระบวนการผลิต และมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในยุคโลกาภิวัฒน์การผลิตนั้น มีทั้งคนได้คนเสีย ขึ้นอยู่ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของกระบวนการผลิต และมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระบบนี้จะทำงานได้ดีและเฉลี่ยประโยชน์ให้ทุก คนได้เหมาะสม ก็ต่อเมื่อมีการถ่วงดุลกันระหว่าง ชนชั้นผู้ประกอบการและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ระบบนี้จะทำงานได้ดีและเฉลี่ยประโยชน์ให้ทุก คนได้เหมาะสม ก็ต่อเมื่อมีการถ่วงดุลกันระหว่าง ชนชั้นผู้ประกอบการและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน จะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้า ไม่มีสหภาพแรงงาน และชนชั้นผู้ใช้แรงงาน จะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้า ไม่มีสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้า ไม่ใช่ สหภาพแรงงานประเภท อุตสาหกรรม... และสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้า ไม่ใช่ สหภาพแรงงานประเภท อุตสาหกรรม...

26 ทั้งหมดนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้า พวกเรา ไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ได้หรือไม่ได้ เรา คือผู้กำหนด


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษา สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่ง ประเทศไทย เลขาธิการ TEAM สหภาพแรงงานแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google