งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย

3 ครูจงกล กลาง ชล 3

4 4 1. มุ่งหมายจะช่วยให้ เกิดความ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ 2. มีการแบ่งการผลิต ตามความ ชำนาญของแต่ละ ประเทศสมาชิก

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 3. เพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และมีพลังต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆนอกกลุ่ม

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 กลุ่มประเทศที่พัฒนา - ด้านอุตสาหกรรม - ก้าวหน้าด้านการสื่อสาร การขนส่ง และวิทยาการ สมัยใหม่

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 - ปัจจัยการผลิต - เงินทุน แรงงานมีคุณภาพ - การคมนาคมขนส่งสะดวก

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 ไร่นาขนาดใหญ่ การเกษตรแบบผสม ทรัพยากรน้ำมัน

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 1. การค้าระหว่างประเทศที่ พัฒนาแล้ว 2. การค้าระหว่างประเทศ ที่ พัฒนาแล้วกับประเทศที่ กำลังพัฒนา

10 ครูจงกล กลาง ชล 10 3. การค้าระหว่างประเทศที่ กำลังพัฒนา

11 ครูจงกล กลาง ชล 11 1. สหภาพยุโรป หรือ EU 2. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 3. องค์การค้าโลก

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 4.4. 4. องค์การค้าโลก (WTO) 5. องค์การอาเซียน (ASEAN) 6. องค์การโอเปค (OPEC) 7. โครงการพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (EMS-EC)

13 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 13


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google