งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management

2 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร โรงพยาบาล หนองคาย ศูนย์การเรียนรู้ (KM) ปีงบ 2554

3 หัวข้อรายงานการประชุม 1. “ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ” 2. “ หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ ” 3. “ หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ ” 4. “ หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา ” 5. “ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย ” 6. “ ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม ”

4 “ สรุปผลการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลน่าน, แพร่ ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. “ สรุปผลการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลน่าน, แพร่ ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. โดย คณะ ศึกษาดูงาน

5

6 สรุปผลการ ประเมิน หัวข้อวิชา ระดับ ความรู้ / ความเข้าใจ ระดับการนำไป ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน 1. “ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ” 87.581.3 2.“ หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ ” 77.1%77.1% 3. “ หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ ” 77.1%72.9% 4. “ หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา ” 75%79.2% 5. “ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย ” 77%77.1% 6. “ ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม ” 81%77.1% รวม79.2%77.4%

7 เวที KM ครั้งที่ 5 (27 กันยายน 2553) เวที KM ครั้งที่ 5 (27 กันยายน 2553) เรื่อง “ สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2, รพ. ราชบุรี รพ. พระจอมเกล้าฯเพชรบุรี รุ่นที่ 3, และ รพ. มะการักษ์ กาญจนบุรี รุ่นที่ 4” ครั้งที่ 5 / 2554 ในวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระ ปทุมเทวาภิบาล


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google