งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางริ้น เข้าสู่บทเรียน

2 วันนี้เหมียวขอเสนอบทเรียนใหม่ เนื้อหาเครื่องหมายวรรคตอน
สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ของเหมียว วันนี้เหมียวขอเสนอบทเรียนใหม่ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาเครื่องหมายวรรคตอน ออกจากบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

3 วันนี้เหมียวขอเสนอบทเรียนใหม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วิธีการใช้ นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน ๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ๓. นักเรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียนหากตอบถูกต้อง ก็ทำแบบทดสอบข้อต่อไป หากทำไม่ถูกต้อง ก็กลับไปเริ่มทำใหม่ ๔. ทำต่อไปจนเสร็จทุกข้อ

4 เพื่อน ๆ ลองทำแบบทดสอบก่อนนะ ๑. เครื่องหมาย ๆ เรียกว่าอย่างไร
๑. เครื่องหมาย ๆ เรียกว่าอย่างไร ก. ไม้ยมก ข. ไม้ไต่คู้ ค. ไม้ผัด

5 ถูกต้องแล้ว เมนูหลัก

6 เดาอีกแล้วใช่ไหมจึงผิด
กลับไปทำอีกสักครั้ง

7 ๒. ข้อใดใช้เครื่องหมาย ๆ ไม่ถูกต้อง ค. สัตว์ต่าง ๆ หากินกลางวัน
ข้อนี้ตอบได้ไหม ๒. ข้อใดใช้เครื่องหมาย ๆ ไม่ถูกต้อง ก. เด็ก ๆ ชอบเล่นซุกซน ข. พ่อซื้อที่ ๆ หลังวัด ค. สัตว์ต่าง ๆ หากินกลางวัน

8 ถูกต้องแล้ว เมนูหลัก

9 เดาอีกแล้วใช่ไหมจึงผิด
กลับไปทำอีกสักครั้ง

10 เครื่องหมายวรรคตอน หมายถึง เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้คั่นข้อความ หรือแบ่งวรรคตอน เพื่อประโยชน์ในการเขียนหรืออ่าน เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google