งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมาย วรรคตอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้าน บางริ้น เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมาย วรรคตอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้าน บางริ้น เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมาย วรรคตอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้าน บางริ้น เข้าสู่บทเรียน

3 สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ของ เหมียว วันนี้เหมียวขอเสนอบทเรียนใหม่ แบบทดสอบก่อนเรียน ออกจากบทเรียน เนื้อหาเครื่องหมายวรรคตอน แบบทดสอบหลังเรียน

4 บทเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วิธีการใช้ ๑.นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน ๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ๓. นักเรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียนหากตอบถูกต้อง ก็ทำแบบทดสอบข้อต่อไป หากทำไม่ถูกต้อง ก็กลับไปเริ่มทำใหม่ ๔. ทำต่อไปจนเสร็จทุกข้อ วันนี้เหมียวขอเสนอ บทเรียนใหม่

5 ก. ไม้ยมก เพื่อน ๆ ลองทำ แบบทดสอบก่อน นะ ข. ไม้ไต่คู้ค. ไม้ผัด ๑. เครื่องหมาย ๆ เรียกว่าอย่างไร

6 ถูกต้องแล้ว เมนูหลัก

7 เดาอีกแล้วใช่ไหมจึงผิด กลับไปทำอีกสักครั้ง

8 ข้อนี้ตอบได้ ไหม ๒. ข้อใดใช้เครื่องหมาย ๆ ไม่ถูกต้อง ก. เด็ก ๆ ชอบเล่นซุกซน ข. พ่อซื้อที่ ๆ หลังวัด ค. สัตว์ต่าง ๆ หากินกลางวัน

9 ถูกต้องแล้ว เมนูหลัก

10 เดาอีกแล้วใช่ไหมจึงผิด กลับไปทำอีกสักครั้ง

11 เครื่องหมายวรรค ตอน หมายถึง เครื่องหมาย ต่าง ๆ ที่ใช้คั่นข้อความ หรือ แบ่งวรรคตอน เพื่อ ประโยชน์ในการเขียน หรืออ่าน เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องหมาย วรรคตอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้าน บางริ้น เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google