งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FPM DRAM ( Fast Page Mode DRAM ) เป็น แรมรุ่นเก่าแก่ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตมานานหลาย ปี พบได้ในเครื่อง 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ใช้กับเครื่องรุ่นเก่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FPM DRAM ( Fast Page Mode DRAM ) เป็น แรมรุ่นเก่าแก่ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตมานานหลาย ปี พบได้ในเครื่อง 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ใช้กับเครื่องรุ่นเก่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 FPM DRAM ( Fast Page Mode DRAM ) เป็น แรมรุ่นเก่าแก่ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตมานานหลาย ปี พบได้ในเครื่อง 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ใช้กับเครื่องรุ่นเก่า ใน ระยะแรกแรมแบบโมดูล FPM ออกมามีขนาด 2, 4, 8, 16, 32 MB ความเร็ว 50 และ 70 ns ( Nano Second ) การใช้แรมแบบนี้ต้องใช้แรมที่มี ความเร็วเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้แรม ความเร็วต่างกันบนเมนบอร์ดเดียวกันได้ FPM DRAM ( Fast Page Mode DRAM ) เป็น แรมรุ่นเก่าแก่ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตมานานหลาย ปี พบได้ในเครื่อง 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ใช้กับเครื่องรุ่นเก่า ใน ระยะแรกแรมแบบโมดูล FPM ออกมามีขนาด 2, 4, 8, 16, 32 MB ความเร็ว 50 และ 70 ns ( Nano Second ) การใช้แรมแบบนี้ต้องใช้แรมที่มี ความเร็วเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้แรม ความเร็วต่างกันบนเมนบอร์ดเดียวกันได้

3 Rambus DRAM (RDRAM) Rambus DRAM (RDRAM) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท RAMBUS Inc. ซึ่งตั้งมาตั้งแต่ยุค 80 แล้ว เพราะฉะนั้นชื่อนี้ ก็ไม่ได้เป็นชื่อ ที่ ใหม่อะไรนัก โดย ปัจจุบันได้เอาหลักการของ RAMBUS มาพัฒนาใหม่ โดยการ ลด pin รวม static buffer และทำการปรับแต่งทาง interface ใหม่ DRAM ชนิดนี้ จะสามารถ ทำงาน ได้ทั้งขอบขาขึ้น และลงของสัญญาณนาฬิกา และเพียง ช่องสัญญาณเดียว ของ หน่วยความจำ แบบ RAMBUS นี้ มี Performance มากกว่าเป็น 3 เท่า จาก SDRAM 100 MHz แล้ว และเพียงแค่ช่อง สัญญาณเดียวนี้ก็มีอัตราการ ส่งถ่ายข้องมูลสูงถึง 1.6 G ต่อวินาที

4 RDRAM( RambusDRAM) RDRAM( RambusDRAM) พัฒนาขึ้นโดย บริษัท Rambus Inc. ออกแบบสำหรับทำงาน ร่วมกับ FSB 400/533 MHz ออกแบบสำหรับทำงาน ร่วมกับ FSB 400/533 MHz ใช้บัสพิเศษที่เรียกว่า RIMM (Rambus Inline Memory Modules ) 184 pins ใช้บัสพิเศษที่เรียกว่า RIMM (Rambus Inline Memory Modules ) 184 pins ทำงานที่ทั้งขอบขาขึ้นและ ขาลงของสัญญาณนาฬิกา เช่นเดียวกับ DDR SDRAM ทำงานที่ทั้งขอบขาขึ้นและ ขาลงของสัญญาณนาฬิกา เช่นเดียวกับ DDR SDRAM ปัจจุบัน ทำงานที่ความถี่ 800 MHz และ 1066 MHz เมื่อใช้กับ FSB 400 MHz จึงมี Bandwidth 3,200 MB/s และ 4,264 MB/s ถ้า ใช้ FSB 533 MHz

5 การเลือก Ram ให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน การเลือก ขนาดของ RAM ให้เหมาะสม กับการใช้งาน นั้น ต้องหันมาดูที่ตัวคุณเอง ก่อนว่า ลักษณะ การ ทำงาน ของคุณเป็นอย่างไร นั่นเพราะว่า application ที่คุณใช้ รวมไปถึง รูปแบบ การทำงาน จะเป็น ตัวกำหนด ขนาด และประสิทธิภาพ ของ RAM ที่จะมา รองรับ การเลือก ขนาดของ RAM ให้เหมาะสม กับการใช้งาน นั้น ต้องหันมาดูที่ตัวคุณเอง ก่อนว่า ลักษณะ การ ทำงาน ของคุณเป็นอย่างไร นั่นเพราะว่า application ที่คุณใช้ รวมไปถึง รูปแบบ การทำงาน จะเป็น ตัวกำหนด ขนาด และประสิทธิภาพ ของ RAM ที่จะมา รองรับ หน่วยความจำหรือ RAM เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อคุณคิด จะใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการพิจารณา เลือกซื้อ คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการ เลือกซื้อชนิด และปริมาณของหน่วยความจำด้วย หน่วยความจำหรือ RAM เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อคุณคิด จะใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการพิจารณา เลือกซื้อ คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการ เลือกซื้อชนิด และปริมาณของหน่วยความจำด้วย ความต้องการหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นนับวัน ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องมา จากความ ต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ไม่คุ้นเคย ก็สามารถทำได้ หรือจะ เป็นความต้องการทำงานในแบบมัลติมีเดียซึ่งเป็นอีก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ความต้องการหน่วยความจำเพิ่ม มากขึ้น ความต้องการหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นนับวัน ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องมา จากความ ต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ไม่คุ้นเคย ก็สามารถทำได้ หรือจะ เป็นความต้องการทำงานในแบบมัลติมีเดียซึ่งเป็นอีก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ความต้องการหน่วยความจำเพิ่ม มากขึ้น

6 RDRAM

7 RDRAM สมาชิกในกลุ่ม 1. 1. นายณัฐพงษ์ ขวัญทอง 503021154-2 2. นายทรงชัย มั่งมีศรี 503021155-0 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt FPM DRAM ( Fast Page Mode DRAM ) เป็น แรมรุ่นเก่าแก่ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตมานานหลาย ปี พบได้ในเครื่อง 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ใช้กับเครื่องรุ่นเก่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google