งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษากับ เหตุผล โครงสร้างของเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล ๒. ผล = ผลลัพธ์ ข้อสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษากับ เหตุผล โครงสร้างของเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล ๒. ผล = ผลลัพธ์ ข้อสรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษากับ เหตุผล โครงสร้างของเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล ๒. ผล = ผลลัพธ์ ข้อสรุป

2 การวางโครงสร้างของเหตุผล แบบที่ ๑ เหตุมาก่อนผล สังเกตจากคำเชื่อม “ ดังนั้น, ก็เลย, จึง, เพราะฉะนั้น ” แบบที่ ๒ ผลมาก่อนเหตุ สังเกตจากคำเชื่อม “ เพราะ, เนื่องจาก. ด้วย, เช่น ”

3 วิธีการให้เหตุผล ๑. นิรนัย = แบบที่ผลลัพธ์ “ แน่นอน ” มันจะ เป็นเรื่องจริงหรือสัจธรรม เช่น คนเราเกิดมาต้อง ตาย ๒. อุปนัย = แบบที่ผลลัพธ์ “ ไม่เห็นจำเป็นต้อง เป็นอย่างนั้นเลย ” ( ยังไม่แน่ ) เช่น รุ่นพี่เราเอน ติดกันเยอะมาก รุ่นเราคงจะเป็นอย่างนั้น


ดาวน์โหลด ppt ภาษากับ เหตุผล โครงสร้างของเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล ๒. ผล = ผลลัพธ์ ข้อสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google