งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคารเรียน 2 แบบ สปช. 017/2/3 สร้าง เมื่อ พ. ศ. 2526 ปรับปรุง งบประมาณ 180,000 บาท พ. ศ. 2532.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคารเรียน 2 แบบ สปช. 017/2/3 สร้าง เมื่อ พ. ศ. 2526 ปรับปรุง งบประมาณ 180,000 บาท พ. ศ. 2532."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาคารเรียน 2 แบบ สปช. 017/2/3 สร้าง เมื่อ พ. ศ. 2526 ปรับปรุง งบประมาณ 180,000 บาท พ. ศ. 2532

4 อาคาร 1 แบบ ป.1 ก สร้าง พ. ศ.2519 2 ห้องเรียน งบประมาณ 28,000 บาท

5 อาคารเอนกประสงค์ ( ห้องอาหาร ) หลังที่ 1 แบบ สปช. 202 / 2526 งบประมาณ 290,4000 บาท

6 อาคารห้องสมุดรักเมืองไทย สร้าง เมื่อ พ. ศ. 2540 งบ มูลนิธิรักเมืองไทย

7 ( ส้วม ) อาคารคอนกรีตชั้นเดียวทรงเพิง ขนาด 2 ที่นั่ง งบ บริจาค

8 สนามฟุตบอล

9 สนามบาสเก็ตบอล

10 แปลงเกษตร

11 ถังเก็บน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม ความจุเฉลี่ย 40 ลบ. ม งบประมาณหน่วยงานอื่น

12 ถังเก็บน้ำรูปทรงกลม ความจุเฉลี่ย 30 ลบ. ม งบประมาณหน่วยงานอื่น

13 ถังเก็บน้ำรูปทรงกลม ความจุเฉลี่ย 40 ลบ. ม งบประมาณ 5,000 บาท

14 ถังเก็บน้ำรูปทรงกลม ความจุเฉลี่ย 30 ลบ. ม งบประมาณ 5,000 บาท

15 กีฬาสีโรงเรียน

16 กีฬา สัมพันธ์ ชุมชน และ โรงเรียน

17 ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

18 เศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt อาคารเรียน 2 แบบ สปช. 017/2/3 สร้าง เมื่อ พ. ศ. 2526 ปรับปรุง งบประมาณ 180,000 บาท พ. ศ. 2532.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google