งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3 ลับสมอง

4 จงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆซ้อนอยู่ในรูปที่กำหนดให้ทั้งหมดกี่รูป
ลับสมอง = 28

5 ช่วยกันตอบคำถามนะค่ะ
นับได้เท่าไร หน้าที่ 162 จากข้อที่ 1-5 ช่วยกันตอบคำถามนะค่ะ

6 จากรูปนี้ มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป
ลับสมอง จากรูปนี้ มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป = 30

7 มีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปในภาพข้างล่างนี้
ลับสมอง = 13

8 จงหยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วเหลือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 3 รูป
ลับสมอง จงหยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วเหลือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 3 รูป

9

10 ลับสมอง สมมติว่าคุณเข้านอนเวลา น. ของคืนวันศุกร์ หลังจากตั้งนาฬิกาให้ปลุก เวลา น. ของเช้าวัน รุ่งขึ้น อยากทราบว่าคุณได้นอนกี่ชั่วโมงนาฬิกาจึงปลุก 1 ชั่วโมง

11 ลับสมอง ชายคนหนึ่งฉีกหนังสือ เพื่อนำไปทำต้นฉบับ โดยฉีกหน้า 1 , 10 , 11 , , 42 อยากทราบว่า ชายคนนี้ฉีกหนังสือนี้ กี่แผ่น 4 แผ่น

12 พบกันใหม่วันพรุ่งนี้
เรื่อง สถิติ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google