งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนย่อหน้าใน ภาษาไทย ผ่านวิธีการสอนแบบอี เลิร์นนิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนย่อหน้าใน ภาษาไทย ผ่านวิธีการสอนแบบอี เลิร์นนิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนย่อหน้าใน ภาษาไทย ผ่านวิธีการสอนแบบอี เลิร์นนิง

2 ลักษณะเนื้อหาวิชาการเขียนย่อ หน้าในภาษาไทย 15 หน่วย ระดับย่อ หน้า หน่วย 1-5 ระดับย่อ หน้า หน่วย 1-5 ระดับบท เขียน หน่วย 6-7 ระดับบท เขียน หน่วย 6-7 ภาษา หน่วย 8- 10 ภาษา หน่วย 8- 10 การเขียน แบบต่างๆ หน่วย 11-15 การเขียน แบบต่างๆ หน่วย 11-15

3 ชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบทด สอบ ก่อน เรียน เนื้อหา และ แบบฝึก หัด แบบทด สอบหลัง เรียน พอ ใจ หน่ว ย ต่อไ ป ไม่ พอใจ

4

5 รูปแบบการเรียนการสอน จำนวน ผู้เรียน วิธีการ จัดการ เรียนการ สอน การติดต่อ ระหว่าง ผู้เรียนกับ ผู้สอน การตรวจ งานและการ คืนงาน วิธีการ เรียน

6 ตัวอย่างการติดต่อผ่านทาง ข้อความ สวัสดีค่ะอาจารย์ คือ ใน my grade ของหนูมันไม่ขึ้นคะแนนอะค่ะ แปลว่าหนูส่งงาน ช้าเหรอค่ะ แล้วก็ ขอทราบกำหนดวันส่งงานของทุกๆชิ้น ด้วยค่ะ คือ เพื่อนบอกว่าวันพุธ แต่ไม่เข้าใจว่า พุธที่ อาจารย์แปะงานไว้ หรือพุธถัดไป ขอบคุณค่ะ เมื่ออาจารย์ comment งานมา หากจะแก้ไขแล้วจะต้องส่ง เข้าทางไหนคะ อาจารย์คะ หนูมีข้อสงสัยเรื่องการส่งแบบฝึกหัดใน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ คือจะต้องส่งทุกครั้งใช่มั้ยคะ แล้วถ้าหากจะต้องส่งจะส่งทางไหนคะ แต่เมื่อสัปดาห์ ก่อนหนูไม่ได้ส่งไปค่ะ เพราะเหมือนกับว่าอาจารย์ให้ส่ง แต่ assignment ใช่มั้ยคะ

7 ตัวอย่างการตรวจงาน

8

9 การพัฒนารูปแบบการ เรียนการสอน จำนวน ผู้เรียน รูปแบบ การเรียน การสอน การติดต่อ ระหว่าง ผู้เรียนกับ ผู้สอน เดิม ปัจจุ บัน 50 คน / ตอน เรียน 25 คน / ตอน เรียน ใช้ชุด บทเรียนผ่าน ระบบ BB เท่านั้น แบบผสม : ระบบ + พบ ผู้สอนใน ห้องเรียนบาง สัปดาห์ ช่องทางการ ติดต่อต่างๆใน ระบบเท่านั้น ช่องทางการ ติดต่อในระบบ + พบผู้สอนใน ห้องเรียน คลินิก จำนวน ผู้เรียน รูปแบบ การเรียน การสอน การติดต่อ ระหว่าง ผู้เรียนกับ ผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนย่อหน้าใน ภาษาไทย ผ่านวิธีการสอนแบบอี เลิร์นนิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google