งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานแบบวน ซ้ำ (Iteration). การทำงานกับ loop มากกว่า 1 loop ( ต่อ ) ในกรณีที่เป็น loop ต่อ loop จะทำโดยผ่านทาง loop1 จนเงื่อนไขของ loop 1 เป็นเท็จแล้วจึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานแบบวน ซ้ำ (Iteration). การทำงานกับ loop มากกว่า 1 loop ( ต่อ ) ในกรณีที่เป็น loop ต่อ loop จะทำโดยผ่านทาง loop1 จนเงื่อนไขของ loop 1 เป็นเท็จแล้วจึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานแบบวน ซ้ำ (Iteration)

2 การทำงานกับ loop มากกว่า 1 loop ( ต่อ ) ในกรณีที่เป็น loop ต่อ loop จะทำโดยผ่านทาง loop1 จนเงื่อนไขของ loop 1 เป็นเท็จแล้วจึง มา ทำ loop 2 ต่อ

3      - - - - - แถวที่ 1 จะพิมพ์ “+. 5 ครั้ง แถวที่ 2 จะพิมพ์ “-” 5 ครั้ง แถวที่ 3 จะพิมพ์ “-” 5 ครั้ง การทำจะทำแถวที่ 1 ก่อนแล้วจึงทำแถวที่ 2 และแถวที่ 3 ตามลำดับ

4 ให้ i คือ ตัวนับแถว int i=1, while(i<=5) print + i=i+1 end while i=1 new line while(i<=5) print + i=i+1 end while i=1 new line while(i<=5) print + i=i+1 end while i=1 new line   

5 i<=5 i=++ * i=1 \n ture false i<=5 i=++ * i=1 \n ture false i<=5 i=++ * ture false

6 class TestLoop1{ public static void main(String s[ ]){ int i=1; while(i<=5){ System.out.print("*"); i++; } i =1; System.out.println(""); while(i<=5){ System.out.print(“-"); i++; } i =1; System.out.println(""); while(i<=5){ System.out.print(“-"); i++; } System.out.println(""); }

7 การทำงานกับ loop มากกว่า 1 loop ( ต่อ ) ในกรณีที่เป็น loop ซ้อน loop จะทำโดยผ่าน ทาง outer loop แล้วจึงทำ inner loop จน เงื่อนไขของ inner loop เป็นเท็จ ก็จะมาทำ outer loop ต่อ

8 Example

9 Col 1 Row 1 Col 5 แถวที่ 1 จะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 แถวที่ 2 จะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 แถวที่ 3 จะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 แถวที่ 4 จะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 แถวที่ 5 จะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 Row 5 ทุกแถวจะพิมพ์คอลัมน์ 1 ถึง 5 แสดงว่าเมื่อพิมพ์ 5 ครั้งแล้วจะมีการขึ้น บรรทัดใหม่และเริ่มค่าของคอลัมน์ใหม่จนกว่าจะครบ 5 แถว

10 ให้ i คือ แถวและ j คือหลัก int i=1, j=1 while(i<=5) while(j<=5) print * j=j+1 end while i=i+1 j=1 new line end while i<=5 j<=5 j=j+1 * i=i+1 j=1 \n ture false

11 class TestLoop2{ public static void main(String s[ ]){ int i=1, j=1; while(i<=5){ while(j<=5){ System.out.print("*"); j++;} i++; j=1; System.out.println("");} }

12 Example

13 Col 1 Col 3 Col 5 Col 2 Col 4 Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 Row 5

14 การทำงาน แถวที่ 1 พิมพ์ *, ตัดบรรทัด แถวที่ 2 พิมพ์ *, พิมพ์ *, ตัดบรรทัด แถวที่ 3 พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, ตัดบรรทัด แถวที่ 4 พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, ตัด บรรทัด แถวที่ 5 พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, พิมพ์ *, ตัดบรรทัด แสดงว่าต้องมีตัวนับบรรทัดและตัวนับหลัก จำนวนครั้งที่พิมพ์จะเท่ากับจำนวนแถว หลังจากจบแต่ละแถวแล้วจะเริ่มนับหลักใหม่ ให้ i คือ แถวและ j คือหลัก

15 int i=1, j=1 while(i<=5) while(j<=i) print * j=j+1 end while i=i+1 j=1 new line end while i<=5 j<=i j=j+1 * i=i+1 j=1 \n ture false

16 class TestLoop2{ public static void main(String s[ ]){ int i=1, j=1; while(i<=5){ while(j<=i){ System.out.print("*"); j++;} i++; j=1; System.out.println("");} }

17 Example แถวที่ 2 เริ่มจาก 1 ระยะห่าง = 1 แถวที่ 3 เริ่มจาก 2 ระยะห่าง = 2

18 Example หลักที่ 1 เริ่มจาก 0 ระยะห่าง = 1 หลักที่ 2 เริ่มจาก 0 ระยะห่าง = 2

19 แนวคิด พิมพ์ 0, พิมพ์ 0, พิมพ์ 0, พิมพ์ 0, ตัดบรรทัด พิมพ์ 1, พิมพ์ 2, พิมพ์ 3, พิมพ์ 4, ตัดบรรทัด พิมพ์ 2, พิมพ์ 4, พิมพ์ 6, พิมพ์ 8, ตัดบรรทัด หลัก 1 หลัก 2 หลัก 3 หลัก 4 แถว 1 แถว 2 แถว 3 แทนด้วย i แทนด้วย j การแสดงผลจะแสดงทีละ 1 แถว

20 j=0j=1j=2j=3 i=00000 new line i=10+11+12+13+1 new line i=20+22+24+26+2 new line

21 ตัวอย่าง 1.I=0, J=0, num=0 2.While (I < 3) 2.1 While (J<=3) 2.2 num = num+I 2.3 J=J+1 2.4 Display num 2.5 End while 3. I=I+1, J=0, num=0 4.End while I<3I<3 J3J3 numIJ TT001 T002 T003 T004 F010 TT111 T212 T313 T414 F020 F

22 class loop2{ public static void main(String s[]){ int i=0, j=0, num=0; while(i<3){ while(j<=3){ num = num+i; j++; System.out.print(num+" "); } System.out.println(""); i++; j=0; num=0; } }

23 จงเขียน Pseudo code และ Flowchart ของโปรแกรมที่มีการ ประมวลผลและแสดงออกดังภาพ 0 0 1 0 2 4 0 3 6 8 0 n 2n 3n ….

24 โจทย์ จงเขียน โปรแกรมของตารางผลลัพธ์ของสูตร คูณ ( แม่ 2 - 12) 23 4... 12 46 824.... 2436 48144


ดาวน์โหลด ppt การทำงานแบบวน ซ้ำ (Iteration). การทำงานกับ loop มากกว่า 1 loop ( ต่อ ) ในกรณีที่เป็น loop ต่อ loop จะทำโดยผ่านทาง loop1 จนเงื่อนไขของ loop 1 เป็นเท็จแล้วจึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google