งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ยอมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ด. ญ. ภาณิชา โพธิ์กลิ่น ป.6/1 เลขที่ 19 ด. ญ. จิรนันท์ สมภักดี ป.6/1 เลขที่ 34

2 กิจกรรมโรงเรียน วันครู ป่าชาย เลน เลือกตั้ง ลูกเสือ ปลูก หญ้า

3 กิจกรรมโรงเรียน

4 ลำดับชื่อประเทศ 1. สิงคโปร์ 2. มาเลเซีย 3. ลาว 4. ไทย 5. บรูไนร 6. อินโดเนเซีย 7. เมียนมาร์ 8. ฟิลิปินล์ 9. เวียดนาม 10. กัมพูชา

5 ชุด อาหา ร ดอกไ ม้ สัตว์ ยานพ าหนะ


ดาวน์โหลด ppt สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google