งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการสาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการสาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการสาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ หมายถึง ผู้ที่ทำการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยมือ โดย กระบวนการเชื่อมอาร์กแบบหลอมละลายด้วยลวดเชื่อมที่ มีฟลักซ์ บรรจุอยู่ในลวดทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรด ป้อน แบบต่อเนื่อง โดยจะใช้หรือไม่ใช้แก๊สปกป้องก็ได้ ที่เป็น แนวเชื่อมฟิลเล็ท (Fillet Weld) ทั้งในลักษณะการเชื่อม เหล็กแผ่นกับเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นกับท่อ และการเชื่อมท่อ กับท่อ ในตำแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ ได้ทุกตำแหน่ง ตาม มาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของรอยเชื่อม ระดับ B Class ตามมาตรฐาน ISO 5817  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วย ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็นระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มี ฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทำงาน สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้คุณภาพงานสูง ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูงสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาการตัดสินใจ รู้ขั้นตอนกระบวนการของงาน เป็นอย่างดีสามารถช่วยแนะนำงานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ดีสามารถใช้หนังสือคู่มือนำความรู้และทักษะมา ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้โดยเฉพาะการตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  " ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพใน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ "  แบ่งเป็น 3 ระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการสาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google