งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ช. ยศนนท์ พุทธะ เลขที่21 ม.1/2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ช. ยศนนท์ พุทธะ เลขที่21 ม.1/2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ช. ยศนนท์ พุทธะ เลขที่21 ม.1/2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
เรือง สัตว์สงวน จัดทำโดย ด.ช. ยศนนท์ พุทธะ เลขที่21 ม.1/2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 1.ความหมายของสัตว์สงวน 2.สัตว์สงวนมีกี่สายชนิดอะไรบ้าง
สารบัญ 1.ความหมายของสัตว์สงวน 2.สัตว์สงวนมีกี่สายชนิดอะไรบ้าง

3 สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา

4 สัตว์สงวนมี 8 ชนิด นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) ควายป่า (Bubalus bubalis) ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi) สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki) เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis) กวางผา (Naemorhedus griseus) นกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi) นกกระเรียนไทย (Grus antigone) แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) สมเสร็จ (Tapirus indicus) เก้งหม้อ (Muntiacus feai) พะยูน หรือหมูน้ำ (Dugong dugon)


ดาวน์โหลด ppt ด.ช. ยศนนท์ พุทธะ เลขที่21 ม.1/2 เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google