งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือ ละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา พ. ศ. 2503

4 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) แรด แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู่ กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) กูปรีกูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) ควายป่า ควายป่า (Bubalus bubalis) ละอง หรือละมั่ง ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi) สมัน สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki) เลียงผา เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis) กวางผา กวางผา (Naemorhedus griseus) นกแต้วแล้วท้องดำ นกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi) นกกระเรียนไทย นกกระเรียนไทย (Grus antigone) แมวลายหินอ่อน แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) สมเสร็จ สมเสร็จ (Tapirus indicus) เก้งหม้อ เก้งหม้อ (Muntiacus feai) พะยูน พะยูน หรือหมูน้ำ (Dugong dugon)


ดาวน์โหลด ppt สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google