งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯของทุกปีที่ผ่านมา กรมฯ กำหนดจัดงาน เพื่อให้พี่น้อง ชาวทางหลวงชนบทได้ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯของทุกปีที่ผ่านมา กรมฯ กำหนดจัดงาน เพื่อให้พี่น้อง ชาวทางหลวงชนบทได้ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯของทุกปีที่ผ่านมา กรมฯ กำหนดจัดงาน เพื่อให้พี่น้อง ชาวทางหลวงชนบทได้ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ กัน สำหรับปี 2557 กรมทางหลวงชนบทกำหนดจัด งานวันคล้ายก่อตั้งกรม ทางหลวงชนบทในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ 12 ปี ซึ่งมีท่านรองอธิบดี ( นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ) เป็นประธานคณะกรรมการ จัดงานฯ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นเลขานุการ คณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งคณะ กรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานดังกล่าว

3 1. กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 07.09 – 12.00 น. ณ กรมทางหลวงชนบท 2. กำหนดกิจกรรมของงานประกอบด้วย 2.1 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป 2.2 พิธีสักการะศาลพระภูมิและองค์พระวิษณุกรรม 2.3 การรับการแสดงความยินดี / การร่วมงานของ บุคคลและหน่วยงานภายนอก 2.4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ( เนื่องจากขณะนี้อาคาร สำนักงาน 9 ชั้นได้ก่อสร้าง แล้วเสร็จ และเพื่อความ เป็นสิริมงคลกำหนดจัดให้มีพิธีเจิมอาคาร สำนักงานใหม่ในพิธีงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯ ด้วย ) 2.5 การถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 2.6 การมอบโล่ข้าราชการดีเด่นของหน่วยงาน และ โล่ข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกรม ทางหลวงชนบท ประจำปี 2556 2.7 การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เสร็จ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2.8 ขอเชิญชาวทางหลวงชนบท และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รายละเอียดร่างกำหนดการ ตามเอกสารประกอบการ ประชุม สรุปการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวง ชนบทครบรอบ 12 ปี


ดาวน์โหลด ppt ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯของทุกปีที่ผ่านมา กรมฯ กำหนดจัดงาน เพื่อให้พี่น้อง ชาวทางหลวงชนบทได้ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google