งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

2 ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน
วันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯของทุกปีที่ผ่านมา กรมฯ กำหนดจัดงาน เพื่อให้พี่น้อง ชาวทางหลวงชนบทได้ร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์กัน สำหรับปี 2557 กรมทางหลวงชนบทกำหนดจัดงานวันคล้ายก่อตั้งกรม ทางหลวงชนบทในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ 12 ปี ซึ่งมีท่านรองอธิบดี (นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน) เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งคณะ กรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานดังกล่าว

3 สรุปการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ 12 ปี
1. กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม ระหว่างเวลา – น. ณ กรมทางหลวงชนบท 2. กำหนดกิจกรรมของงานประกอบด้วย 2.1 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป 2.2 พิธีสักการะศาลพระภูมิและองค์พระวิษณุกรรม 2.3 การรับการแสดงความยินดี / การร่วมงานของบุคคลและหน่วยงานภายนอก 2.4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (เนื่องจากขณะนี้อาคารสำนักงาน 9 ชั้นได้ก่อสร้าง แล้วเสร็จ และเพื่อความเป็นสิริมงคลกำหนดจัดให้มีพิธีเจิมอาคาร สำนักงานใหม่ในพิธีงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯ ด้วย) 2.5 การถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 2.6 การมอบโล่ข้าราชการดีเด่นของหน่วยงาน และโล่ข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2556 2.7 การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2.8 ขอเชิญชาวทางหลวงชนบท และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รายละเอียดร่างกำหนดการ ตามเอกสารประกอบการประชุม


ดาวน์โหลด ppt ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google