งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ประเมินผ ล. Outline ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ หลักการทั่วไปของการ ประเมิน หลักการทั่วไปของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ประเมินผ ล. Outline ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ หลักการทั่วไปของการ ประเมิน หลักการทั่วไปของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ประเมินผ ล

2 Outline ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ หลักการทั่วไปของการ ประเมิน หลักการทั่วไปของการ ประเมิน norm-preference & criteria-preferencenorm-preference & criteria-preference

3 ศัพท์ต่างๆ evaluationevaluation assessmentassessment examinationexamination gradinggrading

4 Objective & Assessment ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประเมินนอกวัตถุประสงค์ เกิด ผลเสีย ประเมินนอกวัตถุประสงค์ เกิด ผลเสีย – ไม่ยุติธรรมต่อผู้ถูกประเมิน – ผลการประเมิน ( เกือบ ) ไร้ค่า – นศ. เรียนเพื่อสอบ

5 การประเมินจึงควรแบ่งให้ชัดเจน เป็น การประเมินจึงควรแบ่งให้ชัดเจน เป็น –knowledge –skill –attitude มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน –report –round ward –etc Objective & Assessment

6 หลักพื้นฐานของการประเมิน validityvalidity reliabilityreliability practicalitypracticality

7 หลักพื้นฐานของการประเมิน reliable & valid unreliable & invalid reliable & invalid

8 Validity การประเมินดังกล่าวสามารถใช้ วัดสิ่งที่ต้องการประเมินได้จริง การประเมินดังกล่าวสามารถใช้ วัดสิ่งที่ต้องการประเมินได้จริง ตัวอย่าง : ตัวอย่าง : objective : นักศึกษาสามารถ PV ได้objective : นักศึกษาสามารถ PV ได้ assessment : จงอธิบายวิธีการ PVassessment : จงอธิบายวิธีการ PV assessment : จงแสดงวิธีการ PVassessment : จงแสดงวิธีการ PV invalid valid

9 Validity ตัวอย่าง ตัวอย่าง objective : จงแสดงแนวทางให้ การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ หอบobjective : จงแสดงแนวทางให้ การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ หอบ assessment : reportassessment : report – ลายมืออ่านยาก หักคะแนน – สกปรก หักคะแนน invalidinvalid

10 Validity face validityface validity content validitycontent validity – ประเมินครบทุกส่วน predictive validitypredictive validity – คะแนน pathology ไม่ดี แสดงว่า คะแนน medicine น่าจะไม่ดีด้วย

11 Reliability การประเมินจะให้ผลที่เหมือนกัน ไม่ว่าประเมินโดยใคร ที่ไหน เมื่อไร การประเมินจะให้ผลที่เหมือนกัน ไม่ว่าประเมินโดยใคร ที่ไหน เมื่อไร ตัวอย่าง : ตัวอย่าง : MCQ reliability สูงMCQ reliability สูง สอบสัมภาษณ์ reliability ต่ำ สอบสัมภาษณ์ reliability ต่ำ OSCE ถ้ามี key คำตอบดี reliability สูงได้OSCE ถ้ามี key คำตอบดี reliability สูงได้

12 Practicality สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถปฏิบัติได้จริง ตัวอย่าง : นศพ. สามารถ CPR ผู้ป่วยได้ถูกต้อง ตัวอย่าง : นศพ. สามารถ CPR ผู้ป่วยได้ถูกต้อง assessment : ทำกับผู้ป่วยจริงassessment : ทำกับผู้ป่วยจริง –validity สูง แต่ practicality ต่ำ assessment : ทำกับหุ่นassessment : ทำกับหุ่น –validity ลดลง แต่ practicality สูงขึ้น assessment : เขียนอธิบายวิธี CPRassessment : เขียนอธิบายวิธี CPR –validity ต่ำ แต่ practicality สูง

13 Norm & Criteria Preference norm preferencenorm preference – อิงกลุ่ม – ข้อเสีย : เป็นการวัดเชิง เปรียบเทียบ ไม่ได้ชี้ความสามารถ จริงๆ ของแต่ละบุคคล criteria preferencecriteria preference – อิงเกณฑ์ – ข้อเสีย : มีปัญหากรณีข้อสอบรั่ว ข้อสอบคนละชุด ข้อสอบไม่ได้ มาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การ ประเมินผ ล. Outline ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินกับ วัตถุประสงค์ หลักการทั่วไปของการ ประเมิน หลักการทั่วไปของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google