งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

2 ความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ ไทย เมื่อพ. ศ โดยมี วัตถุประสงค์ ที่จะ สนับสนุน นโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทาง วิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยพายัพ ได้พัฒนาใน ด้านการจัดการศึกษา และด้านต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก " วิทยาลัย " เป็น " มหาวิทยาลัย " ในปี พ. ศ นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google