งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Identity CI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Identity CI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Identity CI

2 Corporate Identity ในด้านการตลาด อัตลักษณ์องค์กร หรือ อัตลักษณ์กลุ่มบริษัท ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนด์ และการใช้งานเครื่องหมายการค้า

3 Corporate Identity Design (CI Design) คือ การออกแบบอัต ลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า ที่ไม่ได้หมายถึงการสร้างแบรนด์หนึ่งๆ โดยตรง แต่เป็นหน้าต่างสำคัญที่จะกำหนดหน้าตาและทิศทางของแบรนด์นั้นๆ ได้ การออกแบบอัตลักษณ์นี้ไม่ใช่แค่การออกแบบ “โลโก้” แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับ เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของแบรนด์ หากแต่เป็นการออกแบบ “ภาพลักษณ์ ทั้งหมด” ของแบรนด์ที่จะทำให้คนภายนอกสัมผัสได้เฉกเช่นเดียวกับที่องค์กร ต้องการสื่อออกไป

4

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt Corporate Identity CI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google