งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Identity CI. Corporate Identity ในด้านการตลาด อัตลักษณ์องค์กร หรือ อัตลักษณ์กลุ่มบริษัท ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Identity CI. Corporate Identity ในด้านการตลาด อัตลักษณ์องค์กร หรือ อัตลักษณ์กลุ่มบริษัท ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Identity CI

2 Corporate Identity ในด้านการตลาด อัตลักษณ์องค์กร หรือ อัตลักษณ์กลุ่มบริษัท ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนด์ และการใช้งานเครื่องหมายการค้า

3 Corporate Identity Design (CI Design) คือ การ ออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า ที่ ไม่ได้หมายถึงการสร้างแบรนด์หนึ่งๆ โดยตรง แต่เป็น หน้าต่างสำคัญที่จะกำหนดหน้าตาและทิศทางของแบ รนด์นั้นๆ ได้ การออกแบบอัตลักษณ์นี้ไม่ใช่แค่การออกแบบ “ โลโก้ ” แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของ แบรนด์ หากแต่เป็นการออกแบบ “ ภาพลักษณ์ทั้งหมด ” ของแบรนด์ที่จะทำให้คนภายนอกสัมผัสได้เฉก เช่นเดียวกับที่องค์กรต้องการสื่อออกไป

4

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt Corporate Identity CI. Corporate Identity ในด้านการตลาด อัตลักษณ์องค์กร หรือ อัตลักษณ์กลุ่มบริษัท ถูกออกแบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดงออกมาทางในรูปแบบของแบรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google