งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อการได้เปรียบในการ แข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อการได้เปรียบในการ แข่งขัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อการได้เปรียบในการ แข่งขัน

2 2 Outline  การกำหนดภารกิจ และกลยุทธ์  การได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้การ ผลิตและการดำเนินงาน  หลัก 10 ประการของOM ในการกำหนด กลยุทธ์  กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน  การพัฒนาและการปฏิบัติตามกลยุทธ์

3 3 วัตุประสงค์ในการศึกษา  สามารถกำหนด: Mission Strategy Ten Decisions of OM  Explain: Differentiation Low cost Response

4 4 Mission/Strategy  Mission - where you are going  Strategy - how you are going to get there

5 5 Mission จ Organization’s purpose for being จ Provides boundaries & focus จ Answers ‘How can we satisfy people’s needs?’ จ Expressed in mission statement

6 6 ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการกำหนดภารกิจ Factors Affecting Mission Mission Philosophy & Values Profitability & Growth Environment CustomersPublic Image Benefit to Society

7 7 กระบวนการกลยุทธ์ Strategy Process Marketing Decisions Operations Decisions Environmental Analysis Fin./Acct. Decisions Company Mission SWOT Analysis Business Strategy Functional Area Strategies

8 8 การได้เปรียบในการแข่งขัน Competitive Advantage Through:  การสร้างความแตกต่าง Differentiation  ต้นทุนต่ำ Low cost  การตอบสนอง Response

9 9 การสร้างข้อได้เปรียบจากความ แตกต่าง Competing on Differentiation  Uniqueness - can go beyond both the physical characteristics and service attributes to encompass everything that impacts customer ’ s perception of value

10 10 การสร้างข้อได้เปรียบจากต้นทุน Competing on Cost  Maximum value as defined by customer  Does not imply low value or low quality

11 11 การสร้างข้อได้เปรียบจากการ ตอบสนองของลูกค้า Competing on Response  Flexible  Reliable  Quick  Requires institutionalization within firm of ability to respond

12 12 กลยุทธ์ Strategy จ Action plan to achieve mission จ Shows how mission will be achieved จ Company has a business strategy จ Functional areas have strategies

13 13 10 หลัก OM  Quality  Goods & service design  Process & capacity design  Location selection  Layout design  Human resource and job design  Supply-chain management  Inventory  Scheduling  Maintenance

14 14 Characteristics of High ROI Firms (PIMS)  High quality product  High capacity utilization  High operating effectiveness  Low investment intensity  Low direct cost per unit

15 15 Sources of Strategic Advantage  28% - Operations Management  18% - Marketing and Distribution  17% - Momentum/Name Recognition  16% - Quality/service  14% - Good Management  4% - Financial Resources  3% - Other

16 16 Preconditions - To Implement a Strategy  One must understand: Strengths & weaknesses of competitors and new entrants into the market Current and prospective environmental, legal, and economic issues The notion of product life cycle Resources available with the firm and within the OM function

17 17 Impetus for Strategy Change  Changes in the organization  Stages in the product life cycle  Changes in the environment

18 18 Best period to increase market share R&D engineering are critical Product design and development are critical Frequent product and process design changes Over-capacity Short production runs High skilled-labor content High production costs Limited number of models Utmost attentions to quality Quick elimination of market-revealed design defects Introduction Strategy & Issues During Product Life  Company Strategy & Issues  P/OM Strategy & Issues

19 19 Strategy & Issues During Product Life Practical to change prices or quality image Marketing is critical Strengthen niche Forecasting is critical Product and process reliability Competitive product improvements and options Shift toward product oriented Enhance distribution Company Strategy & Issues P/OM Strategy & Issues Growth

20 20 Strategy & Issues During Product Life Poor time to increase market share Competitive costs become critical Poor time to change price, image, or quality Defend position via fresh promotional and distribution approaches Standardization Less rapid product changes and more minor annual model changes Optimum capacity Increasing stability of manufacturing process Lower labor skills Long production runs Attention to product improvement and cost cutting Re-examination of necessity of design compromises Company Strategy & Issues P/OM Strategy & Issues Maturity

21 21 Strategy & Issues During Product Life Cost control critical to market share Little product differentiation Cost minimization Overcapacity in the industry Prune line to eliminate items not returning Good margin Reduce capacity Company Strategy & Issues P/OM Strategy & Issues Decline

22 22 SWOT Analysis Process  Environmental Analysis  Determine Corporate Mission  Form a Strategy

23 23 SWOT Analysis to Strategy Formulation Strategy Mission External Opportunities Internal Strengths Internal Weaknesse External Threats Competitive Advantage


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อการได้เปรียบในการ แข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google