งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้า ตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้า ตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้า ตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุมีอิทธิพล ต่อสังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถาม ตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ตอบ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่ง อารยธรรมเริ่มแรกของ อินเดีย อยู่บริเวณดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียหรือประเทศ ปากีสถานในปัจจุบันที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน

4 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรอ ตอบ จริง เช่น มีความทันสมัยทางด้าน บ้านเรือน จากที่ไม่มีห้องน้ำ ใช้ปัจจุบัน บ้านทุกหลังมีห้องน้ำใช้แล้ว

5 3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุ ตอบ - มีการวางผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบ บ้านเรือนแต่ละหลังมี ห้องน้ำ มีท่อ ระบายน้ำ - มีการสร้างบ้านสูงถึง 3 ชั้น วัสดุก่อสร้าง ทำจากอิฐที่มีคุณภาพดี - มีการสร้างถนนขึ้นมาใหม่

6 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เราอย่างไร ตอบ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทย เช่น ด้านกฎหมาย แนวความคิด พื้นฐานเดิม อินเดียมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใน การปกครองเพื่อปราบปรามและลงโทษผู้กระทำ ความผิด ซึ่งสังคมไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมา แต่โบราณ เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แนวคิด ของกฎหมายและการศาลแบบตะวันตกในสมัยยุค รัตนโกสินทร์

7 https://sites.google.com/site/suxkarsxnkhnitsastrp1/hnwy -thi-2-1/2-3-xarythrrm-lum-na-sinthu https://www.google.co.th/search?q=sa=X&tbm=isch&tbo =u&source=univ&ei=EIW5UvvUGoLliAfepYDwCQ&ved=0 CDUQsAQ&biw=1366&bih=587 http://minmin02.wordpress.com/2012/02/16/%E0%B8 %AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B 8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0% B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0 %B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E 0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4% E0%B8%99%E0%B8%98/

8


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้า ตามประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google