งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOPA / PIPA aket. SOPA / PIPA คืออะไร  SOPA เป็นกฏหมายที่ปราบปรามการละเมิด ลิขสิทธิ์ออนไลน์ ( ฉบับใหม่ของอเมริกา ) ป้องกันการซื้อขาย การเผยแพร่ภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOPA / PIPA aket. SOPA / PIPA คืออะไร  SOPA เป็นกฏหมายที่ปราบปรามการละเมิด ลิขสิทธิ์ออนไลน์ ( ฉบับใหม่ของอเมริกา ) ป้องกันการซื้อขาย การเผยแพร่ภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOPA / PIPA aket

2 SOPA / PIPA คืออะไร  SOPA เป็นกฏหมายที่ปราบปรามการละเมิด ลิขสิทธิ์ออนไลน์ ( ฉบับใหม่ของอเมริกา ) ป้องกันการซื้อขาย การเผยแพร่ภาพยนตร์ เพลงและสินค้า ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของ ทั้งยังบังคับให้เว็บไซค์ที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายปิดกั้น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ให้มีลิงค์ของเว็บผิด กฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บ  PIPA คือ พ. ร. บ. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องของ SOPA พ. ร. บ. นี้แรงเอาการเพราะมีเนื้อหาที่บอกว่าให้ ผู้ให้บริการนั้นดำเนินการลบหรือระงับการ เข้าถึงเว็บไซต์ที่ละเมิด พ. ร. บ.

3 ความแตกต่างของ SOPA กับ PIPA  ในขณะที่ PIPA นั้นจะมีเป้าหมายไปที่ตัวผู้ ให้บริการ DNS, พวกบริษัทไฟแนนซ์ และ พวกเครือข่ายโฆษณาต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ว่า SOPA นั้นกินวง กว้างกว่า โดยให้อัยการสหรัฐสามารถขอให้ศา ลังคับคดี เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) บล็อกไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ ได้ แถมต้อง ทำโดยไวด้วย แบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือภายใน 5 วันหลังได้คำสั่งศาล หรือภายใน เวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งตรงนี้ระบุไว้ในมาตราที่ 102

4 SOPA และ PIPA จะมีผลกับ เว็บไซต์อะไร ?  ด้วยตัวกฏหมายที่ร่างขึ้นเพื่อปราบปรามการ ละเมิดลิขสิทธิ์และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เว็บไซต์ที่ จะได้รับผลโดยตรงคือเว็บไซต์ที่มีเนื้อคอนเทนต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบตัวหนังสือ ( ในกรณีก๊อปปี้ เนื้อหาหนังสือมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ ) เสียง ( เพลง ) ภาพ ( รายการทีวี ภาพถ่าย ฯลฯ ) จะถูกทำการบล็อค เซ็นเซอร์หรือควบคุมการ เข้าถึงจากในอเมริกาทันทีโดยไม่มีการกล่าว เตือนหรือแจ้งให้ทราบ  นอกจากนี้แล้ว เว็บไซต์ที่มีการโพสต์ลิงค์เพื่อ นำไปสู่คอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวก็มี สิทธิ์จะเข้าข่ายกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกัน

5 ผลกระทบจาก SOPA PIPA ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมีหลายองค์กรเช่น Google, AOL, eBay, Wikipedia, Facebook, Mozilla, PayPal, Tunblr, Twitter, Yahoo!, และอื่นๆ อีกมากมาย  ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณโพสต์ Blog ที่มีการเล่น เพลงเป็น Background Music โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ถูกจับ ได้ทันทีหากมีผู้ฟ้องร้อง และเว็บไซต์ผู้ ให้บริการ Blog จะถูกปิดตามอำนาจของ เจ้าหน้าที่รัฐด้วยเช่นกัน

6 ทำไมถึงต้องประท้วง  เพราะว่าเนื้อหาภายในร่างกฏหมายที่สหรัฐฯได้ ร่างไว้นั้น มีเจตจำนงค์ที่จะจัดการเนื้อหาบน เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจะทำการตัดสิทธิ์ หรือปราบปรามเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่เนื้อหา หรือ คอนเท็นต์ ที่ถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์ที่อยู่ นอกเหนืออำนาจของการบังคับคดีของสหรัฐฯ อเมริกา หรือการเผยแพร่คอนเท็นต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ นั่นเอง ประเด็นดังกล่าวแต่แรกกลุ่มที่ไม่ยอมรับ นั้นคือ Google ที่มีอาการไม่เห็นด้วยกับ กฏหมาย SOPA / PIPA มาตั้งแต่แรก ซึ่งใน ภายหลังก็ได้คาดแถบข้อความสีดำ ประท้วงไม่ เห็นด้วยกับ SOPA / PIPA แต่กลายเป็นว่า Wikipedia เปิดประเด็นที่เห็นก่อนรายอื่น โดย ตามมาติดๆ คือเว็บไซต์อื่นๆ มากมาย ทั้ง Microsoft, Wordpress ก็เช่นกัน

7 คนไทยจะได้รับผลอะไรจาก SOPA และ PIPA?  ผลกระทบโดยตรงจากกฏหมายคงไม่ส่งผลกับ เว็บไซต์ของคนไทย หรือการใช้งานของคน ไทย เพราะเป็นกฏหมายของอเมริกา หาใช่ กฏหมายสากลที่ไทยต้องปฏิบัติ แต่ผลกระทบ ที่เราอาจจะได้รับคือผลทางอ้อมหากกฏหมาย นี้บังคับใช้ การพัฒนาเว็บหรือการสร้างคอน เทนต์ใหม่ๆ ในตลาดอเมริกาย่อมอาจจะโดน ผลกระทบให้ชะลอตัวหรือลดลง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเว็บไซต์หลายแห่งในอเมริกาอาจจะเข้า ข่ายผิดกฏหมายและทำให้ต้องปิดตัวลง ( ส่วน หนึ่งเพราะกฏหมายมีผลในกับบังคับตัดการ สนับสนุนทางด้านการเงินให้กับเว็บไซต์ที่ผิด กฏหมายฉบับนี้ด้วย )

8 สมาชิกในกลุ่ม  Mr.Sophin Taing 52010913933 BC นางสาว อมรฉวี จำปาแดง 52010913694 BC นางสาว สุกัญญา เข็มเพชร 52010913863 BC Mr. Vanndeth Ouk 53010410161 NU นางสาว นรีเมธ บุตรโคตร 53011410010 NSM Sec 31 ( บ่าย 13.00-15.00 น. RN 209)


ดาวน์โหลด ppt SOPA / PIPA aket. SOPA / PIPA คืออะไร  SOPA เป็นกฏหมายที่ปราบปรามการละเมิด ลิขสิทธิ์ออนไลน์ ( ฉบับใหม่ของอเมริกา ) ป้องกันการซื้อขาย การเผยแพร่ภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google