งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 - 2553 โดย.. นายกิตติ ปาประ โคน รอง ผอ. สพป. บร. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 - 2553 โดย.. นายกิตติ ปาประ โคน รอง ผอ. สพป. บร. 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 - 2553 โดย.. นายกิตติ ปาประ โคน รอง ผอ. สพป. บร. 3

2 ผลการประเมินระดับเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

3 LAS ป.2 54. 25 51. 12 48. 45 50. 72 48. 09 48. 26 48. 35

4 LAS ป.5 36. 92 46. 02 40. 57 34. 26 29. 49 31. 57 38. 92 22. 05 30. 01

5 LAS ม.2 38. 53 37. 99 26. 50 30. 45 29. 37 21. 36 41. 05 21. 22 42. 17 31. 68

6 NT ป.3 48. 09 48. 14 41. 04 44. 37 43. 02 49. 38 44. 15 33. 81 45. 59 53. 32 56. 07 61. 11 76. 62 82. 58 82. 90 48. 63 42. 10 52. 09

7 NT ป.6 53. 32 56. 07 66. 35 76. 62 82. 58 79. 84 48. 63 42. 10 44. 31 82. 58 84. 91 84. 37 86. 51 88. 39 88. 90 80. 93 77. 90 82. 48 69. 69 80. 14 73. 28 79. 17 79. 69 78. 55 79. 35

8 O-NET ป.6

9 O-NET ม.3

10 ผลการประเมิน ระดับชั้น / อำเภอ ปี การศึกษา 2553

11

12 ผลการประเมิน ระดับกลุ่มโรงเรียน

13

14

15

16

17

18

19

20 ผลการ ประเมิน ระดับอำเภอ ปีการศึกษา 2553

21 50. 59 51. 59 47. 29 50. 49 46. 04 48. 30 47. 51 47. 44 49. 96 50. 18 47. 99 47. 89 47. 56 47. 17 42. 84 49. 06

22 42. 26 32. 26 22. 48 38. 90 29. 91 20. 32 37. 79 29. 60 20. 73 41. 28 33. 03 21. 68 39. 82 31. 37 23. 77 40. 48 21. 03 38. 27 30. 27 22. 18 40. 82 31. 77 21. 79

23 25. 92 20. 98 20. 90 25. 12 18. 70 20. 63 23. 35 19. 32 20. 38 25. 64 19. 38 21. 36 26. 35 20. 37 22. 07 26. 70 19. 39 19. 81 27. 53 23. 06 21. 11 27. 56 22. 88 18. 48

24

25

26

27

28 28


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 - 2553 โดย.. นายกิตติ ปาประ โคน รอง ผอ. สพป. บร. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google