งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 16

2 ชื่อ ด. ช. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ วันที่ 28/ เดือนมิถุนายน /2543 บ้านเลขที่ 29 ม.17 ต. ท่าช้าง อ. บาง กล่ำ จ. สงขลา เบอร์โทร 0919834168 อีเมล์ aot_omzazalove191482@hotmail.com aot_omzazalove191482@hotmail.com Facebook Ronnarut Aromrit ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรีบนบ้านบางกล่ำ  ระดับช้นประถมศึกษีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านบางกล่ำ  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ คือ หนึ่งนาทีก็มีค่า งานอดิเรก คือ ชอบเล่นดนตรี ความสามารถ พิเศษ คือ - เล่นเบส - ฟุตบอลหรือ ตะกร้อ คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถิเศษ

5 สมบัติของนักเรียนที่ดี 1. รู้จักเพื่อนที่ดี 2. รุ้จักความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. รู้จักความมีน้ำใจ 4. อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5. เป็นมิตรที่ดี 6. รู้จักเสียสละ 7. มีน้ำใจ


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google