งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ ) ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ ) ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ ) ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ปัญหาในชุมชน 1. การเล่นการพนันในชุมชน 2. การเสพสิ่งเสพติดในชมชุน 3. การมั่วสุ่มในชุมชน เช่น เด็กแว๊น ฯลฯ 4. การทะเลาะวิวารในชุมชน 5. การลักขโมย, ปล้น, จี้ 6. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 7. การส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านละแวกนั้น 1. การเล่นการพนันในชุมชน 2. การเสพสิ่งเสพติดในชมชุน 3. การมั่วสุ่มในชุมชน เช่น เด็กแว๊น ฯลฯ 4. การทะเลาะวิวารในชุมชน 5. การลักขโมย, ปล้น, จี้ 6. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 7. การส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านละแวกนั้น

3 ปัญหาในโรงเรียน 1. เด็กนักเรียนทะเลาะวิวารกัน 2. การหลบหนีไปเสพสารเสพติด 3. การหนีเรียน, การโดดเรียน 4. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 5. การลักขโมย ฯลฯ 1. เด็กนักเรียนทะเลาะวิวารกัน 2. การหลบหนีไปเสพสารเสพติด 3. การหนีเรียน, การโดดเรียน 4. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 5. การลักขโมย ฯลฯ

4 ปัญหาในครอบครัว 1. พ่อแม่เลิกทางกัน 2. พ่อแม่ทะเลาะกัน 3. เกิดการร้าวฉานในครอบครัว 4. การเล่นการพนันของผู้ปกครอง 5. ทำให้เด็กอาจเป็นเด็กมีปัญหาได้ ฯลฯ 1. พ่อแม่เลิกทางกัน 2. พ่อแม่ทะเลาะกัน 3. เกิดการร้าวฉานในครอบครัว 4. การเล่นการพนันของผู้ปกครอง 5. ทำให้เด็กอาจเป็นเด็กมีปัญหาได้ ฯลฯ

5 แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ควรให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ 2. ควรมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ใน ด้านต่างๆ 3. ควรทำประโยชน์ต่างๆ 4. การนั่งสมาธิบำเพ็ญประโยชน์, ทำจิตใจให้ สงบ 5. ควรมีผู้ใหญ่คอยปรึกษาปัญหา 1. ควรให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ 2. ควรมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ใน ด้านต่างๆ 3. ควรทำประโยชน์ต่างๆ 4. การนั่งสมาธิบำเพ็ญประโยชน์, ทำจิตใจให้ สงบ 5. ควรมีผู้ใหญ่คอยปรึกษาปัญหา

6 สรุปปัญหาในด้านต่างๆ 1. ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 2. ควรดูแลเอาใจใส่กัน 3. ควรให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ 4. ควรรับฟังปัญหาของวัยรุ่นบ้าง 1. ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 2. ควรดูแลเอาใจใส่กัน 3. ควรให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ 4. ควรรับฟังปัญหาของวัยรุ่นบ้าง


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ ) ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google