งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ )
เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ ) ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ปัญหาในชุมชน 1. การเล่นการพนันในชุมชน 2. การเสพสิ่งเสพติดในชมชุน
3. การมั่วสุ่มในชุมชน เช่น เด็กแว๊น ฯลฯ 4. การทะเลาะวิวารในชุมชน 5. การลักขโมย , ปล้น , จี้ 6. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 7. การส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านละแวกนั้น

3 ปัญหาในโรงเรียน 1. เด็กนักเรียนทะเลาะวิวารกัน 2. การหลบหนีไปเสพสารเสพติด 3. การหนีเรียน , การโดดเรียน 4. การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 5. การลักขโมย ฯลฯ

4 ปัญหาในครอบครัว 1. พ่อแม่เลิกทางกัน 2. พ่อแม่ทะเลาะกัน
3. เกิดการร้าวฉานในครอบครัว 4. การเล่นการพนันของผู้ปกครอง 5. ทำให้เด็กอาจเป็นเด็กมีปัญหาได้ ฯลฯ

5 แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ควรให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ
2. ควรมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ 3. ควรทำประโยชน์ต่างๆ 4. การนั่งสมาธิบำเพ็ญประโยชน์ , ทำจิตใจให้สงบ 5. ควรมีผู้ใหญ่คอยปรึกษาปัญหา

6 สรุปปัญหาในด้านต่างๆ
1. ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 2. ควรดูแลเอาใจใส่กัน 3. ควรให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ 4. ควรรับฟังปัญหาของวัยรุ่นบ้าง


ดาวน์โหลด ppt เด็กชาย นนทวัฒน์ ภูมี ( P’ นัตตี้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google