งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับคนพิการ. อักษรเบรลล์ อักษรที่ใช้สำหรับคนตาบอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับคนพิการ. อักษรเบรลล์ อักษรที่ใช้สำหรับคนตาบอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับคนพิการ

2 อักษรเบรลล์ อักษรที่ใช้สำหรับคนตาบอด

3 เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ ใช้พิมพ์อักษรเบรลล์

4 เครื่อง Braille Printer

5 เครื่องทำภาพนูนด้วยความ ร้อน

6 ไม้เท้าขาว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนตาบอดใช้ในการเคลื่อนไหวและการ เดินทาง เพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

7 เครื่องขยายภาพและตัวอักษร

8 แว่นขยาย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้สามารถเห็นภาพต่าง ๆ ได้ดีขึ้น หรือสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ

9 กล้องส่องทางไกลสำหรับ low vision ใช้อ่านป้ายนำทาง เลขรถเมล์

10 ลูกคิด ใช้สำหรับการคำนวณเลข โดยพื้นด้านล่างจะบุด้วยผ้ากัมมะหยี่ เพื่อทำให้ เม็ดลูกคิดมีความฝืด ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา สัมผัสได้โดย ที่ไม่ต้องกังวลว่าเม็ดลูกคิดจะมีการเลื่อนขึ้นลงได้

11 เครื่องมือเรขาคณิต

12 รถเข็นนั่งคนพิการ ( วีลแชร์ ) เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ของคนพิการ

13 ลิฟต์สำหรับคนพิการ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำคนพิการขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่างระดับกัน แต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน

14 นาฬิกาสำหรับคนตาบอด

15 แผ่นรองเขียนและดินสอ

16 เสลทหรือแผ่นรองเขียน ใช้สําหรับใส่กระดาษในการเขียนอักษรเบรลล์ โดยใช้คู่กับสไตลัส

17 สไตลัสหรือดินสอ ใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์โดยต้องใช้ควบคู่กับสเลทหรือแผ่นรองเขียน

18 ทางลาด

19 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหู เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลางถึงรุนแรงมาก เสียงขยายจาก ตัวเครื่องผ่านท่อเล็กเข้ารูหูโดยมีหูเห็ด หรือแบบพิมพ์หูยึดติดให้ติดกับหู สามารถติดตั้งระบบ FM เพิ่มง่าย อุปกรณ์ไร้สาย (Wireless) หรือ FM system

20 เครื่องช่วยฟังแบบใส่หู

21 เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมมาก ถึง รุนแรงมาก ผู้สูงอายุ มีสายต่อ จากตัวเครื่องแบบกล่อง ที่มีขนาด เท่าโทรศัพท์เมือถือและสายเสียบแบบสมอลทอล์ค

22 เครื่องช่วยฟังระบบเอฟเอ็ม เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีระบบ FM รับเสียงทั้งผ่านไมโครโฟน หรือ ผ่านระบบ เอฟเอ็ม

23 สวิตช์ขนาดใหญ่ สวิตช์ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เด็กพิการทางร่างกายที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง สามารถ ใช้มือกดได้ง่าย

24 ภาษามือ ภาษาสำหรับคนหูหนวก โดยใช้มือ สีหน้า และกิริยาท่าทาง ประกอบใน การสื่อสารความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ซึ่งภาษามือของ แต่ละชาติมีความแตกต่างกัน

25 ล่ามภาษามือ มีหน้าที่แปลภาษาพูดของคนทั่วไปเป็นภาษามือของคนหูพิการ หรือ กลับกัน

26 มือเทียม

27 แขนเทียม

28 ขาเทียม

29 กายอุปกรณ์เสริมลำตัว

30 เหล็กดามขาอย่างสั้น

31 เหล็กดามขาอย่างยาว

32 เครื่องช่วยเดิน

33 โถส้วมนั่งยองที่ดัดแปลง

34 ห้องน้ำและห้องส้วมที่มีราวเกาะ

35 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม โปรแกรม Daisy

36 เครื่องฟังหนังสือเสียง Plex Talk ใช้ในการอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี่

37 เอกสารอ้างอิง http://www.dssdusit.com/visual/tools http://lib02.kku.ac.th/dsskku/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=217:-visual-aids&catid=10:2011-06-01-10-35-04&Itemid=13http://lib02.kku.ac.th/dsskku/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=217:-visual-aids&catid=10:2011-06-01-10-35-04&Itemid=13 http://daisythailand.exteen.com/20060929/daisy http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%9 9%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8 %97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0% B8%A7http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%9 9%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8 %97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0% B8%A7 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8 1%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8 %A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8Chttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8 1%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8 %A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C

38 http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/QA/KM/KM5304.pdf http://www.audimed.co.th/knowledge.php?id=9 http://www.eartone.co.th/instrument_fm_th.html http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2 %E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A 3%E0%B8%93%E0%B9%8Chttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2 %E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A 3%E0%B8%93%E0%B9%8C http://www.eartone.co.th/instrument_types_th.html http://dusithost.dusit.ac.th/~education/book/nawasarn1/01.pd fhttp://dusithost.dusit.ac.th/~education/book/nawasarn1/01.pd f http://www.benyalai.in.th/web/webpage.contentread.php?id= 37


ดาวน์โหลด ppt สิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับคนพิการ. อักษรเบรลล์ อักษรที่ใช้สำหรับคนตาบอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google