งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความประทับใจ.... สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก..... ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ รู้สึกประทับใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมและ แสดงความคิดเห็น เป็นเว็บแห่งการเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความประทับใจ.... สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก..... ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ รู้สึกประทับใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมและ แสดงความคิดเห็น เป็นเว็บแห่งการเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความประทับใจ.... สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก..... ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ รู้สึกประทับใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมและ แสดงความคิดเห็น เป็นเว็บแห่งการเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพ

2 ปัญหาที่เจอ และการแก้ไข การใช้งานยังไม่ค่อยจะถนัด เท่าไหร่ แก้ไขโดย..... การศึกษา ในการใช้เว็บบ่อยๆ การค้นหาเพื่อนค่อนข้างยาก แก้ไขโดย..... ต้องเข้าแพลนเน็ต เพื่อนต่อกันไป

3 สิ่งที่ยังไม่รู้และ อยากรู้ การกำหนด css เพื่อตกแต่งหน้า บล็อกให้สวยงาม การใส่เพลง

4 เสนอโดย.... กลุ่ม 1 นายพงศกร กาศกระโทก นางสาวปนัดดา จันทร์เหลือง นางสาวจุฬาภรณ์ ทรวงมั่น นางสาวจินตนา แสนมี่ นางสาวสาวิตรี อมรามร


ดาวน์โหลด ppt ความประทับใจ.... สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก..... ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ รู้สึกประทับใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมและ แสดงความคิดเห็น เป็นเว็บแห่งการเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google