งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความประทับใจ....สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความประทับใจ....สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความประทับใจ....สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก.....
ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ รู้สึกประทับใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมและแสดงความคิดเห็น เป็นเว็บแห่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพ

2 ปัญหาที่เจอและการแก้ไข
การใช้งานยังไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ แก้ไขโดย..... การศึกษาในการใช้เว็บบ่อยๆ การค้นหาเพื่อนค่อนข้างยาก แก้ไขโดย.....ต้องเข้าแพลนเน็ตเพื่อนต่อกันไป

3 สิ่งที่ยังไม่รู้และอยากรู้
การกำหนด css เพื่อตกแต่งหน้าบล็อกให้สวยงาม การใส่เพลง

4 เสนอโดย....กลุ่ม 1 นายพงศกร กาศกระโทก นางสาวปนัดดา จันทร์เหลือง
นายพงศกร กาศกระโทก นางสาวปนัดดา จันทร์เหลือง นางสาวจุฬาภรณ์ ทรวงมั่น นางสาวจินตนา แสนมี่ นางสาวสาวิตรี อมรามร


ดาวน์โหลด ppt ความประทับใจ....สิ่งดี ๆ เมื่อเปิดบล็อก.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google