งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

2 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน อำเภอ / กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี

3 วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

4 ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา วันที่ 6 ตุลาคม 2557 (DM) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

5 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ จังหวัดปทุมธานี ติดตามงานศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

6 14 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางแผนจัดทำผังเมือง ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมืองรวม จังหวัดปทุมธานี

7 23 ตุลาคม 2557 ร่วมงานพระราชพิธีถวายบังคมพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “ พระปิยมหาราช ” ประจำปี 2557

8 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มาตรการเพิ่มรายได้ ให้แก่ชาวนาผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการ อำเภอลำลูกกา

9 30 ตุลาคม 2557 ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ณ หมู่ 1-3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

10 การรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ปี 2557/58 ให้แก่ทหาร ในเขตรับผิดชอบทุกสัปดาห์

11


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google