งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ
อินทิรา ปัทมินทร ค.บ., นศ.ม., M.B.H.Sc. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

2 สติ (Mindfulness)) สติ = ไม่เผลอ

3 ตัวคุณอยู่ตรงนี้ แต่ใจคุณล่ะอยู่ตรงไหน?
ปัจจุบัน อดีต อนาคต

4

5 สภาวะจิต พื้นฐาน ขั้นสูง
หลับ ตื่น สมาธิ สติ Cr. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

6 สมาธิ คิด ว้าวุ่น เครียด ความคิดหยุด สงบ ผ่อนคลาย สมาธิ ร่างกาย จิตใจ
คิด ว้าวุ่น เครียด ความคิดหยุด สงบ ผ่อนคลาย ร่างกาย จิตใจ สมาธิ Cr. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

7 2 Feb Aug 2003

8 4/10/2017 ตื่น หลับ สติ สมาธิ Cr. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

9 สมาธิ สติ จิตทำงานโดยไม่วอกแวก หลัก จิตพัก /สงบ
และไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ จิตพัก /สงบ กลไก ความคิดหยุด อยู่กับกิจที่ทำ วิธีการ รู้ลมหายใจทั้งหมด รู้ลมหายใจบางส่วน รู้ในกิจที่ทำ Cr. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

10

11

12 สมองฝึกได้

13 หลักสูตรการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ

14 การทำกลุ่มการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่รุนแรง เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า (ที่ได้รับการบำบัดแล้ว) นอนไม่หลับ หลงลืมง่าย ตื่นตกใจง่าย อารมณ์แปรปรวน ทำงานผิดๆพลาดๆ ใจร้อน มีพฤติกรรมเสพติด ไม่มีความสุข เป็นต้น ผู้ป่วยโรค NCDs เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ปวดเรื้อรัง น้ำหนักเกิน โรคอ้วน (ที่ได้รับการบำบัดแล้ว)

15 การทำกลุ่มการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ
กำหนดเวลา: ทำกลุ่ม 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง และการติดตามผลทุก 1, 3, 6 และ 12 เดือน (รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง) จำนวนสมาชิก: กลุ่มละประมาณ 8 – 10 คน วิธีการ: บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ฝึกเป็นการบ้าน ทำแบบประเมินก่อน-หลัง

16 การทำกลุ่มการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ
หัวข้อหลัก 8 สัปดาห์: 1. การฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบัน 2. การฝึกสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ 3. การฝึกสติกับการรับรู้และการปล่อยวางความรู้สึกทางกาย 4. การเมตตาตัวเอง การเมตตาผู้อื่น และการให้อภัย 5. การจัดการความเครียด 6. การจัดการความคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุข 7. การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้สดใสกว่าเก่า 8. การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสุขภาพดี

17 การทำกลุ่มการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ
หัวข้อในการติดตามผล 4 ครั้ง: 1. การฝึกสติขณะเคลื่อนไหวร่างกาย 2. การฝึกสติรับรู้ลมหายใจและสัมผัสที่นิ้วมือ 3. การฝึกสมาธิ 3 นาที 4. การรับรู้ความรู้สึกที่รุนแรงทางร่างกายและการปล่อยวาง

18

19

20

21 การฝึกสอน

22 การฝึกสอน

23 การฝึกสอน

24

25

26

27 Face book: สติ สำหรับทุกคน

28


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google