งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสติเพื่อ สุขภาพ อินทิรา ปัทมินทร ค. บ., นศ. ม., M.B.H.Sc. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสติเพื่อ สุขภาพ อินทิรา ปัทมินทร ค. บ., นศ. ม., M.B.H.Sc. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสติเพื่อ สุขภาพ อินทิรา ปัทมินทร ค. บ., นศ. ม., M.B.H.Sc. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

2 สติ (Mindfulness)) สติ = ไม่เผลอ

3 ตัวคุณอยู่ตรงนี้ แต่ใจคุณล่ะอยู่ตรงไหน ? ++-----+---- ----+-------- +----+------ +----- อดีต ปัจจุบัน อนาคต

4

5 สภาวะจิต พื้นฐา น ขั้นสูง - หลับ - ตื่น - สมา ธิ - สติ Cr. นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

6 สมาธิ คิดว้าวุ่น เครียด ความคิดหยุด สงบ ผ่อนคลาย ร่างกาย จิตใจ สมาธิ Cr. นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

7 2 Feb. 2014 4 Aug 2003

8 Cr. นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

9 สมาธิสติ หลั ก จิตพัก / สงบ กล ไก ความคิดหยุด วิธี การ รู้ลมหายใจทั้งหมด จิตทำงานโดยไม่วอกแวก และไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ อยู่กับกิจที่ทำ รู้ลมหายใจบางส่วน รู้ในกิจที่ทำ Cr. นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

10

11

12 สมองฝึกได้

13 หลักสูตรการพัฒนาสติ เพื่อสุขภาพ

14 กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่รุนแรง เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ( ที่ได้รับ การบำบัดแล้ว ) นอนไม่หลับ หลงลืม ง่าย ตื่นตกใจง่าย อารมณ์แปรปรวน ทำงานผิดๆพลาดๆ ใจร้อน มี พฤติกรรมเสพติด ไม่มีความสุข เป็น ต้น 2. ผู้ป่วยโรค NCDs เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ปวดเรื้อรัง น้ำหนักเกิน โรคอ้วน ( ที่ได้รับการ บำบัดแล้ว ) การทำกลุ่มการพัฒนา สติเพื่อสุขภาพ

15 กำหนดเวลา : ทำกลุ่ม 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง และการติดตามผลทุก 1, 3, 6 และ 12 เดือน ( รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง ) จำนวนสมาชิก : กลุ่มละประมาณ 8 – 10 คน วิธีการ : บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ ทำ กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ฝึกเป็นการบ้าน ทำแบบประเมินก่อน - หลัง การทำกลุ่มการพัฒนา สติเพื่อสุขภาพ

16 หัวข้อหลัก 8 สัปดาห์ : 1. การฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบัน 2. การฝึกสมาธิเพื่อความสงบของ จิตใจ 3. การฝึกสติกับการรับรู้และการ ปล่อยวางความรู้สึกทางกาย 4. การเมตตาตัวเอง การเมตตาผู้อื่น และการให้อภัย 5. การจัดการความเครียด 6. การจัดการความคิดเพื่อชีวิตที่เป็น สุข 7. การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ สดใสกว่าเก่า 8. การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสุขภาพดี การทำกลุ่มการพัฒนาสติเพื่อ สุขภาพ

17 หัวข้อในการติดตามผล 4 ครั้ง : 1. การฝึกสติขณะเคลื่อนไหวร่างกาย 2. การฝึกสติรับรู้ลมหายใจและสัมผัส ที่นิ้วมือ 3. การฝึกสมาธิ 3 นาที 4. การรับรู้ความรู้สึกที่รุนแรงทาง ร่างกายและการปล่อยวาง การทำกลุ่มการพัฒนา สติเพื่อสุขภาพ

18

19

20

21 การฝึกสอน

22

23

24

25

26

27 Face book: สติ สำหรับทุกคน

28


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสติเพื่อ สุขภาพ อินทิรา ปัทมินทร ค. บ., นศ. ม., M.B.H.Sc. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google