งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็น ในระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนร่วมกับการสมดุล ความดันสารทำความเย็น (Performance of Cooling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็น ในระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนร่วมกับการสมดุล ความดันสารทำความเย็น (Performance of Cooling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็น ในระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนร่วมกับการสมดุล ความดันสารทำความเย็น (Performance of Cooling Enhancement in Split-typ Air conditioners System by Using Heat Exchanger and The Pressure Balancing Refrigerant ) งานวิจัย (Thesis Project) ผู้วิจัย : นายสุขสันต์ ตรีเหรา สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จ. อุดรธานี

2 ความสำคัญและปัญหาการวิจัย : เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี ของประเทศไทยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ที่อาศัยตามบ้านพักที่อยู่อาศัย อาคารและสำนักงาน นิยมนำเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชนิดอัดไอ เพื่อความสุขสบายของผู้อยู่อาศัยมาใช้กันอย่าง แพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมีขนาดไม่ใหญ่ ติดตั้งง่าย และราคาไม่แพง แต่การใช้กำลังไฟฟ้าใน ระบบเครื่องปรับอากาศมีการสิ้นเปลืองพลังงานที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งนับวันการใช้ไฟฟ้าของ เครื่องปรับอากาศมีการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่มี อัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็น การสนองตอบนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานของ รัฐบาล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาวิธีการเพิ่มสมรรถนะใน การทำงานของระบบให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า

3 แนวคิดของการ ทำวิจัย : 1. เพิ่มความสามารถการทำความเย็นในช่วง ที่ระบบทำงาน โดยการลดอุณหภูมิของสารทำความเย็น เหลวก่อนเข้าท่อคาพิลลารี่ ทำให้สารทำความเย็นเกิดการ SUBCOOLING มากยิ่งขึ้น 2. ลดการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ ในช่วงที่ระบบเริ่มต้นทำงานโดยการให้ไอ สารทำความเย็นท่อทางเข้า และท่อทางออก ของคอมเพรสเซอร์มีการสมดุลความดันที่ ความดันสูงกว่าระบบปกติ ในช่วงระบบหยุด การทำงาน

4

5 เพื่อศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลของ สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น (COP) และ ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนระบบเปิด - ปิด ขนาด 12,301 BTU/h และ ขนาด 24,800 BTU/h ก่อนและหลัง การปรับปรุงด้วยการติดตั้ง อุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนระหว่างท่อ Suction กับ Liquid ( ช่วง ระบบทำงาน ) และ อุปกรณ์สมดุลความดันสารทำ ความเย็นในระบบ ( ช่วงระบบเริ่มต้นทำงาน ) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย :

6

7 6.28 7% 5.32 2%

8 30 % 28.2 3 %

9 เครื่องปรับอ ากาศ 12,301 BTU/h24,800 BTU/h normal3,067.275,129.28 hex2,772.434,751.76 hex and bypass2,631.724,499.04 ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ารวม (kWh/year) 16.5 5 % ค่าความประหยัด 14.0 1 %


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็น ในระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนร่วมกับการสมดุล ความดันสารทำความเย็น (Performance of Cooling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google