งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่อมเครื่องปริน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ถอดฝาหลังที่คลุม เครื่องปริน HP 5200 2. ทำการถอดน็อต เพื่อทำการถอดฟิวเซอร์ ออกมาเปลี่ยนเป็นของใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่อมเครื่องปริน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ถอดฝาหลังที่คลุม เครื่องปริน HP 5200 2. ทำการถอดน็อต เพื่อทำการถอดฟิวเซอร์ ออกมาเปลี่ยนเป็นของใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่อมเครื่องปริน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ถอดฝาหลังที่คลุม เครื่องปริน HP 5200 2. ทำการถอดน็อต เพื่อทำการถอดฟิวเซอร์ ออกมาเปลี่ยนเป็นของใหม่ 3. ทำการตรวจเช็ค ว่ามีส่วนไหนเสียหาย อีก ไหม 4. เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปลี่ยน ฟิวเซอร์

4  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จดมิตเตอร์น้ำ ตรวจวัดค่า pH ของน้ำบำบัด  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จดมิตเตอร์น้ำ รอบโรงงานตามจุดต่างๆ ทุกเช้า การใช้เครื่องมื่อตรวจวัดค่า pH ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำน้ำกลั่นและซับด้วยกระดาษ ทิชชู แล้วรีบจุ่มอิเล็กโทรดลงในน้ำตัวอย่างจากบ่อ บำบัด


ดาวน์โหลด ppt  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซ่อมเครื่องปริน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. ถอดฝาหลังที่คลุม เครื่องปริน HP 5200 2. ทำการถอดน็อต เพื่อทำการถอดฟิวเซอร์ ออกมาเปลี่ยนเป็นของใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google