งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยข อนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยข อนแก่น

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวเบญจมาภรณ์ เหล่าคูณ 503021164-9 นายปวัตน์ สิงห์แก้ว 503021167-3 นางสาวปัทมาพร โควังชัย 503021170-4 นายปิยวัตน์ ชัยชาญ 503021172-0 นางสาวผุสชา บุญจวง 503021174-6 นางสาวพนิดา หงส์กา 503021177-0 นางสาวพรจิรา พิสัย 503021178-8

3 วัตถุประสง ค์ - เพื่อศึกษาและเรียนรู้การทำงานของระบบและ โปรแกรมของ ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและ สวัสดิการ

4 การใช้งานทั่วไป ของระบบ แสดงรหัสเมนูและรหัส โปรแกรม แสดง User Name ของผู้ ที่ใช้งาน เป็นส่วนที่ใช้ในการ เปลี่ยนภาษา แสดง Organize และ Division ที่ ผู้ใช้งาน Login เข้ามาใช้งาน ระบบ และสามารถเปลี่ยน Organize หรือ Division ได้ โดย เลือกจาก List

5 องค์ประกอบ ของเมนู

6 ส่วนประกอบของ โปรแกรม

7 การ login เข้า ระบบ ดับเบิลคลิก Icon โปรแกรมบน Desktop จะปรากฏ หน้าจอ Login ดังรูป รูปแสดงหน้าจอ Sign In เข้าโปรแกรม

8 การสั่งพิมพ์ รายงาน กดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะ Preview รายงาน ขึ้นมาแสดงที่หน้าจอ ( แต่ยังไม่พิมพ์รายงานออกที่เครื่อง Printer ) ดังรูป

9 การพิมพ์รายงานกำหนด เงื่อนไขเพื่อออกรายงาน

10 การออก จากระบบ เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ ให้ Click ที่ปุ่ม หรือ จากนั้นจะแสดงหน้า Sing In ขึ้นมาดังรูป

11 การปิดโปรแกรม หน้าจอที่ทำงานอยู่ วิธีที่ 1 ออกจากโปรแกรม โดย Click ที่ Icon Tool Bar วิธีที่ 2 ออกจากโปรแกรม โดย Click ที่เครื่องหมาย ที่หน้าจอการทำงานนั้น ถ้าหน้าจอที่กำลังจะออกนั้น อยู่ในสถานะที่ทำงานอยู่จะมี Message ขึ้นมาเตือนดังรูป ถ้ากด YES คือโปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลที่หน้าจอนั้นให้ ( ถ้ากรอกรายละเอียดครบ ) ถ้ากด NO คือ ระบบจะปิดหน้าจอการทำงานนั้นไปเลย โดยไม่ บันทึกข้อมูลให้ ถ้ากด Cancel คือยกเลิกการออกจากโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งาน อยู่

12 บทที่ 1 การกำหนดแฟ้มข้อมูล หลัก

13 กำหนดรหัส รายรับ - รายจ่าย การกำหนดรหัส รายรับ / รายจ่าย

14 การกำหนดความหมายรายรับ - รายจ่ายให้กับระบบ

15 การกำหนดประเภท งวดการจ่ายเงิน

16 ปฏิทินงวด การจ่ายเงิน

17 ตาราง ลดหย่อน ภาษี

18 บทที่ 2 รายงานประจำวัน

19 การบันทึกการ เปลี่ยนแปลงประวัติ บุคคล แบบย่อ

20 ข้อมูลเงินเดือน, เงินประจำ ตำแหน่งและค่าจ้างประจำ

21 การโอนข้อมูลไปปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน, เงิน ประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ

22 การรับข้อมูล จากระบบอื่น ข้อมูลที่ได้ จากระบบ อื่น

23 บันทึก / ปรับปรุง รายรับ / รายจ่ายทางเงินเดือน

24 บันทึก / ปรับปรุง ข้อมูลรายรับ / รายจ่ายประจำ

25 บทที่ 3 การบันทึกผลประจำ งวด

26 การคำนวณ เงินตกเบิก

27 ข้อมูลเงิน ตกเบิก

28 คำนวณเงินหักกรณีงด จ่ายระหว่างเดือน

29 บทที่ 4 ขออนุมัติเบิกเงิน งบประมาณ

30 สร้างข้อมูลการขอ อนุมัติเพื่อเบิกจ่าย

31 บทที่ 5 ข้อมูลสั่งจ่าย

32 การสร้างข้อมูล สั่งจ่ายเงิน

33 บทที่ 6 การประมวลผล

34 การปิดข้อมูล ประจำปี

35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google