งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 การซ่อมท่อแตก / รั่ว ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : เมื่อมีการซ่อมท่อแตกหรือรั่ว วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึก รายละเอียดในการซ่อมท่อ แตก / รั่ว ในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 9/2

3 การซ่อมท่อแตก / รั่ว หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก / รั่ว 1: เพิ่มข้อมูลการ ซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/3

4 การซ่อมท่อแตก / รั่ว หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก / รั่ว 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 9/4

5 การซ่อมท่อแตก / รั่ว หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( การนำเข้า รูปภาพท่อแตก / รั่ว ) 2: กดปุ่ม “ อัพโหลดรูป ” เพื่อ แสดงรูปภาพ 1: กดปุ่ม “ เรียกดู..” เพื่อเลือก File ภาพ (jpg,png,gif) 9/5

6 รายงานซ่อมท่อแตก / รั่ว รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 3/4, 1/2, 1, 2 นิ้ว ) รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 3/4, 1/2, 1, 2 นิ้ว ) รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป ) รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป ) 9/6

7 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/7 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด ¾, ½, 1, 2 นิ้ว )

8 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/8 หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด ¾, ½, 1, 2 นิ้ว )

9 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/9 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด ¾, ½, 1, 2 นิ้ว )

10 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/10 หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด ¾, ½, 1, 2 นิ้ว )

11 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/11 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป )

12 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/12 หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป )

13 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 9/13 หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป )

14 การซ่อมท่อแตก / รั่ว 9/14 หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก / รั่ว ( ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป )


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google